PočetnaRIJEKA plusDokumenti

Dokumenti

Zaštita osobnih podataka

Za službenika za zaštitu osobnih podataka imenovana je Gordana Ružić-Švob, dip.ing.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja dužnost sukladno Općoj uredbi Europske unije o zaštiti osobnih podataka.

Službenika možete kontaktirati putem pošte slanjem na adresu Rijeka plus d.o.o., Školjić 15, 51000 Rijeka (s naznakom: za službenika za zaštitu osobnih podataka)

ili putem maila: gordana.ruzic-svob@rijeka-plus.hr

 1. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
 2. Obrazac – pravo na pristup informacijama
 3. Obrazac – zahtjev za nadopunu informacije (002)
 4. Obrazac – zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Politika zaštite osobnih podataka:

Poštovane korisnike usluga Rijeka plus d.o.o., molimo da dostave svaku promjenu osobnih podataka ukoliko do njih dođe.

Politika zaštite osobnih podataka od velike je važnosti za Rijeka plus d.o.o., te se Društvo obvezuje na zaštitu osobnih podataka sukladno Europskoj uredbi (GDPR).

Rijeka plus d.o.o. prikuplja osobne podatke u slučajevima kada je njihovo prikupljanje potrebno za izvršenje Ugovora, prilikom izrade parkirnih karata, rješavanja reklamacija ili prigovora, prilikom pokretanja zahtjeva za izdavanje mjesečnih karata za prijevoz, prilikom javljanja na oglašena radna mjesta, prilikom kontakata putem Call centra, ili e-maila društva.

Budući da je Rijeka plus d.o.o. u vlasništvu Grada Rijeke, sva računala su zaštićena od neovlaštenog instaliranja, administratorskom šifrom, a pristup svakom računalu zaštićen je šifrom.

Također, sva računala povezana su u gradsku domenu koja se nalazi iza gradskog firewalla, a pristup računalima zaštićen je AD zaporkom (Active Directory password). Rijeka plus d.o.o. poduzima sve tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka, s ciljem sprečavanja gubitka, manipulacije, uništenja ili neovlaštenog pristupa podacima.

Zakonska regulativa

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Pravo na pristup informacija koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire Rijeka plus d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvarujete podnošenjem zahtjeva:

 • putem pošte slanjem na Rijeka plus d.o.o., Školjić 15, 51000 Rijeka
 • osobnim dolaskom na Školjić 15 (porta)
 • putem e-mail adrese info@rijeka-plus.hr
 • službenik za informiranje: Dragana Šmitran Babić, prof.

Prilikom podnošenja zahtjeva nisu potrebne upravne pristojbe.

Cjenici usluga

CJENIK USLUGA PARKIRANJA

Odluka o davanju u zakup i uvjetima natječaja tržnice

Tržni red – izmjene i dopune 24. 05. 2018.

Tržni red na riječkim tržnicama

Tržnice – cjenik usluga

Cjenik tržnica Donja Vežica

Tržnice – odluka o radnom vremenu tržnica

Odluka – radno vrijeme tržnica Donja Vežica

Plan prodajnih mjesta tržnica Donja Vežica

Tržnice – plan prodajnih mjesta

Cjenik prigodne prodaje zakup štandova

Cjenik Cvjetni sajam kod Konta

Odluka – visina naknade za štand buvljak Brajda

Odluka – organizacija buvljaka na Brajdi

Odluka – dopuna Plana prodajnih mjesta na tržnicama Zamet, centralna i Brajda

Dokumenti

Izvadak iz sudskog registra

Arhiva dokumenata Rijeka plus d.o.o.

Zapisnici s Nadzornog odbora Društva:

 1. zapisnik 5. sjednica NO 4.12.2015.
 2. Zapisnik 6. sjednica NO 29.12.2015.
 3. Zapisnik 7. sjednica 15.02.2016.
 4. Zapisnik 8 sjednica NO 11.03.2016.
 5. Zapisnik 9. sjednica NO 06.05.2016.
 6. Zapisnik 10 sjednica NO 09.05.2016.
 7. Zapisnik 11 sjednica NO 14.07.2016.
 8. Zapisnik 12 sjednica NO 30.09.2016.
 9. Zapisnik 13 sjednica NO 25.11.2016.
 10. Zapisnik 14. sjednica NO 9.12.2016.
 11. Zapisnik 15 sjednica NO 14.12.2016.
 12. Zapisnik 16. sjednica NO 21.12.2016.
 13. Zapisnik 17 NO sjednica 29.12.2016.
 14. Zapisnik 18 sjednica NO 3.01.2017
 15. Zapisnik 19 sjednica NO 17.02.2017
 16. Zapisnik 20 sjednica NO 31.03.2017.
 17. Zapisnik 21 sjednica NO 03.05.2017.
 18. Zapisnik 22. sjednica NO 25.05.2017.
 19. Zapisnik 23 sjednica NO 16.06.2017.
 20. Zapisnik 24. sjednica NO 17.8.2017.
 21. Zapisnik 25 sjednica NO 19.09.2017.
 22. Zapisnik 26 sjednice NO 05.10.2017.
 23. Zapisnik 27.sjednice NO 14.12.2017.
 24. Zapisnik 28 sjednica NO 22.12.2017.
 25. Zapisnik 29. sjednica NO 28.12.2017.

Sjednice NO-a 2018.g.

 1. Zapisnik 30 sjednica NO 26.02.2018.
 2. Zapisnik 31. sjednica NO 28.03.2018.
 3. Zapisnik 32. sjednica NO 24.04.2018.
 4. Zapisnik 33. sjednica NO 07.05.2018.
 5. Zapisnik 34. sjednica NO 14.05.2018.
 6. Zapisnik 35. sjednica NO 25.05.20018.
 7. Zapisnik 36 sjednica NO 14.06.2018.
 8. Zapisnik 37 sjednica NO19.06.2018.
 9. Zapisnik 38 sjednica NO 21.06.2018.
 10. Zapisnik 39 sjednica NO17.07.2018.
 11. Zapisnik 40 sjednica NO12.09.2018.

Zapisnici sa sjednica Skupštine Društva:

 1. Zapisnik 3. sjednice Skupštine 8.12.2015.
 2. Zapisnik 4 sjednica Skupštine 30.12.2015.
 3. zapisnik 6. sjednice Skupštine 10.5.2016.
 4. zapisnik 7.sjednica Skupštine 14.7.2016.
 5. zapisnik 8. sjednica Skupštine 30.09.2016.
 6. zapisnik 9. sjednica Skupštine 14.12.2016.
 7. Zapisnik s 13. sjednice Skupštine 30.5.2017.
 8. Zapisnik 14 sjednica Skupštine 27.9.2017.

Skup radnika

 1. Zapisnik Skup radnika 11.12.2015
 2. zapisnik Skup radnika 24.7.2017.
 3. zapisnik Skup radnika 28.12.2017
 4. Zapisnik Skup radnika 25.7.2018.g.

Donacije:

 1. Donacije – RIJEKA PLUS-2016
 2. Donacije RIJEKA PLUS 2017
 3. Donacije- RIJEKA PLUS 2018.

Planovi poslovanja

 1. Rebalans plana Rijeka plus 2017.g.
 2. Plan poslovanja Rijeka plus 2017.g.
 3. Plan poslovanja 2018.g.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik jednostavna nabava

Izmjene Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka_izmjene Pravilnika

II Izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka II izmjena Pravilnika o nabavi

Financije

1.Izvješće o poslovanju za 2016.g.

2. Izvještaj o poslovanju za 2017.godinu