PočetnaParkiranjeProdaja parkirnih karata

Prodaja parkirnih karata

Na šalteru prodajnog mjesta Rijeka plus d.o.o., Jelačićev trg 3, fizičke i pravne osobe mogu kupiti povlaštenu, mjesečnu i tjednu parkirnu kartu te platiti dnevnu parkirnu kartu unutra 8 dana od dana izdavanja, kao i naknadu za premještanje ili pokušaj premještanja vozila.

Na navedenom prodajnom mjestu kupuju se mjesečne karte za garaže Kantrida, Zamet i Zagrad B. Nakon prve kupnje na prodajnom mjestu, iste je moguće produljivati internet bankarstvom ili putem webshopa. RADNO VRIJEME prodajnog mjesta je radnim danom od 6:30 do 19:30 sati, te subotom od 7:30 do 16:30 sati.

Karte se mogu platiti:

  • gotovinom,
  • Mastercard, Diners i Visa karticama
  • Internet bankarstvom (kod prve kupnje korisnici moraju kartu izraditi na prodajnom mjestu)
  • putem webshopa https://www.rijekacitycard.hr/hr
  • Kod produljenja karte, korisnici koji produžuju parkirnu kartu upisuju sljedeće podatke: ime i prezime vlasnika vozila, IBAN HR5323400091110724353 (PBZ)
  • U poziv na broj upisati 75669-broj kartice za parking, dok je u opisu plaćanja dovoljno upisati registarsku oznaku za vozilo za koje se produljuje mjesečna parkirna kartica
  • Molimo korisnike internet bankarstva da uplatu vrše barem dva dana prije isteka valjanosti kartice, kako bi se uplata provela na vrijeme. Uplate se provode/knjiže isključivo putem bankarskih izvoda na kojem je vidljiva ispravna uplata. Potvrde o uplati možete poslati na blagajna.parkiralista@rijeka-plus.hr

Kupovina putem webshopa

Postojeći korisnici (fizičke osobe) registrirani u sustavu naplate parkiranja Rijeka plusa d.o.o. mogu kupiti satne, cjelodnevne karte i tjedne karte za za parkiranje, kao i mjesečnu kartu za Zagrad B. Putem RCC portala mogu se podmiriti i dobivene dnevne parkirne karte u iznosu od 80,00 kn. Da bi se kupila neka od prethodno navedenih parkirnih karata korisnik se mora registrirati na web stranici  https://www.rijekacitycard.hr/hr, te će  se nakon registracije korisniku prikazati dostupni artikli.

Kupnja za korisnika je brza i jednostavna, i bez dodatnih naknada.

MJESEČNE PARKIRNE KARTE

VAŽNO! Mjesečne parkirne karte, tjedne parkirne karte i povlaštene parkirne karte ne vrijede za parkirališta Krešimirova (ex Graciani) i za parkiralište Rikard Benčić. Na navedenim lokacijama parkirna karta kupuje se isključivo pa satu

Za izradu mjesečne parkirne karte, potrebno je predočiti prometnu dozvolu za vozilo za koje se traži karta. Ovisno o željenom parkiralištu, plaća se mjesečna cijena određena cjenikom. Cjenike mjesečnih parkirnih karata možete pronaći na donjim linkovima

Cjenik parkiranja na javnim površinama

Cjenik parkirališta pod koncesijom

TJEDNA PARKIRNA KARTA

Cijena tjedne karte iznosi 170,00 kn, a vrijedi sedam dana od dana izrade. Uključen je i dan izrade karte. Izrada tjedne karte moguća je isključivo na blagajni Rijeka plusa d.o.o., Jelačićev trg 3. Za izradu je potrebna osobna iskaznica i prometna dozvola vozila za koje se traži tjedna karta. Tjedna karta se može izraditi samo za otvorena parkirališta, samo za zatvorena parkirališta, ili za otvorena i zatvorena parkirališta. Prilikom upisa tjedne parkirne karte izrađuje se magnetska kartica, čija cijena iznosi 20,00 kn.

POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE

Cijena povlaštenih parkirnih karata iznose 40,00 kn mjesečno, a mogu se kupiti na vremenski rok od najviše 6 mjeseci. Prvu izradu potrebno je učiniti na prodajnom mjestu Jelačićev trg 3.

Cijena mjesečne parkirne karte za pravne osobe i fizičke osobe  iznosi 500,00 kn mjesečno.  Za garažu Zagrad B, cijena mjesečne karte za stanare iznosi 200,00 kn, dok je za pravne osobe cijena 800,00 kn mjesečno.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu imaju:

FIZIČKA OSOBA (STANAR)

koja ima prebivalište ili boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a RH o adresi stanovanja (potvrda ne smije biti starija od 30 dana), i ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom. Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima i fizička osoba sa statusom invalida rata što dokazuje rješenjem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, odnosno Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

FIZIČKA OSOBA – OBRTNIK

koji ima prebivalište i sjedište obrta na istoj adresi na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova ( koje ne smije biti starije od 30 dana ) i izvatkom iz obrtnog registra ( koji ne smije biti stariji od 30 dana ), ima vozilo u vlasništvu obrta, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu, ne koristi povlaštenu parkirnu kartu kao (fizička osoba) stanar.

REDOVITI STUDENTI

povlašteno parkirno pravo ostvaruju potvrdom Sveučilišta/visokog učilišta, prometnom dozvolom/ugovorom o leasingu u kojem se vidi da su vlasnici/korisnici  vozila, te potvrdom o boravištu/prebivalištu na području naplate parkiranja

FIZIČKE OSOBE KORISNICI SLUŽBENIH VOZILA (24 SATA)

koji imaju prebivalište na području naplate, što dokazuju osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova ( koje ne smije biti starije od 30 dana ), koristi službeno vozilo 24 sata, o čemu daje potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da poslodavac nema u vlasništvu, odnosno na korištenju poslovni prostor na području naplate parkiranja

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA

za parkirališta koje odredi Trgovačko društvo, za određeno vozilo koje koriste

ČLANOVI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

za parkirališta koje odredi Trgovačko društvo, za određeno vozilo koje koristi Vijeće, odnosno predstavnik nacionalne manjine

OSOBE S INVALIDITETOM

 imaju pravo na povlaštenu kartu na temelju rješenja nadležnog tijela o stupnju invalidnosti, na temelju oznake pristupačnosti, te osobne iskaznice i prometne dozvole vozila, i uz uvjet isticanja znaka pristupačnosti na vjetrobranskom staklu vozila

INVALIDI DOMOVINSKOG RATA (HRVI)

imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu, na parkiralištu koje odredi Trgovačko društvo, za koju moraju predočiti rješenje MORH-a, te prometnu dozvolu/ugovor o leasingu kojom dokazuju da su vlasnici/korisnici vozila za koje traže povlaštenu kartu

Ostale korisne informacije

Za garažu Zagrad B, po mjesečnoj tarifi od 150,00 kn, moguće je izraditi tzv. “noćnu kartu”. Ona vrijedi od 16 sati do 8 sati ujutro, te vikendom i blagdanom od 0-24 sata. Cijena je ista za pravne i fizičke osobe, te se izrađuje uz predočenje prometne dozvole i osobne iskaznice na prodajnom mjestu Jelačićev trg 3.

Za garažu Zamet i Kantrida cijena za fizičke osobe iznosi 200,00 kn, dok je za pravne osobe cijena 300,00 kn mjesečno. Za izradu je potrebna osobna iskaznica i prometna dozvola. Prva se karta izrađuje na prodajnom mjestu Jelačićev trg 3.