PočetnaParkiranjeProdaja parkirnih karata

Prodaja parkirnih karata

Na šalteru prodajnog mjesta Rijeka plus d.o.o., Jelačićev trg 3, fizičke i pravne osobe mogu kupiti povlaštenu, mjesečnu i tjednu parkirnu kartu te platiti dnevnu parkirnu kartu unutar 8 dana od dana izdavanja, kao i naknadu za premještanje ili pokušaj premještanja vozila. Na prodajnom mjestu može se kupiti satna ili cjelodnevna karta koju nije potrebno ostavljati u vozilu. 

Na navedenom prodajnom mjestu kupuju se mjesečne karte za garaže Kantrida, Zamet i Zagrad B. Nakon prve kupnje na prodajnom mjestu, iste je moguće produljivati internet bankarstvom ili putem webshopa. RADNO VRIJEME prodajnog mjesta je radnim danom od 6:30 do 19:30 sati, te subotom od 7:30 do 16:30 sati.

Karte se mogu platiti:

  • gotovinom,
  • Mastercard, Diners i Visa i Maestro karticama
  • Internet bankarstvom (kod prve kupnje korisnici moraju kartu izraditi na prodajnom mjestu)
  • putem webshopa https://www.rijekacitycard.hr/hr
  • Kod produljenja karte, korisnici koji produžuju parkirnu kartu upisuju sljedeće podatke: ime i prezime vlasnika vozila, IBAN HR5323400091110724353 (PBZ)
  • U poziv na broj upisati 75669-broj kartice za parking, dok je u opisu plaćanja dovoljno upisati registarsku oznaku za vozilo za koje se produljuje mjesečna parkirna kartica
  • Molimo korisnike internet bankarstva da uplatu vrše barem dva dana prije isteka valjanosti kartice, kako bi se uplata provela na vrijeme. Uplate se provode/knjiže isključivo putem bankarskih izvoda na kojem je vidljiva ispravna uplata. Potvrde o uplati možete poslati na blagajna.parkiralista@rijeka-plus.hr

Kupovina putem webshopa

Postojeći korisnici (fizičke osobe) registrirani u sustavu naplate parkiranja Rijeka plusa d.o.o. mogu kupiti satne, cjelodnevne karte i tjedne karte za za parkiranje, kao i mjesečnu kartu za Zagrad B. Putem RCC portala mogu se podmiriti i dobivene dnevne parkirne karte u iznosu od 11,00 eur/82,88 kn. Da bi se kupila neka od prethodno navedenih parkirnih karata korisnik se mora registrirati na web stranici  https://www.rijekacitycard.hr/hr, te će  se nakon registracije korisniku prikazati dostupni artikli.

Kupnja za korisnika je brza i jednostavna, i bez dodatnih naknada.

MJESEČNE PARKIRNE KARTE

VAŽNO! Mjesečne parkirne karte, tjedne parkirne karte i povlaštene parkirne karte ne vrijede za parkirališta Krešimirova (ex Graciani), parkiralište Rikard Benčić i parkiralište Grobnička riva. Na navedenim lokacijama parkirna karta kupuje se isključivo pa satu

Za izradu mjesečne parkirne karte, potrebno je predočiti prometnu dozvolu za vozilo za koje se traži karta. Ovisno o željenom parkiralištu, plaća se mjesečna cijena određena cjenikom.

TJEDNA PARKIRNA KARTA

Cijena tjedne karte iznosi 22,56 eura, a vrijedi sedam dana od dana izrade. Uključen je i dan izrade karte. Izrada tjedne karte moguća je isključivo na blagajni Rijeka plusa d.o.o., Jelačićev trg 3. Za izradu je potrebna osobna iskaznica i prometna dozvola vozila za koje se traži tjedna karta. Tjedna karta se može izraditi samo za otvorena parkirališta, samo za zatvorena parkirališta, ili za otvorena i zatvorena parkirališta. Prilikom upisa tjedne parkirne karte izrađuje se magnetska kartica, čija cijena iznosi 2,65 eura.

POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE

Cijena povlaštenih parkirnih karata iznose 5,31 eura mjesečno, a mogu se kupiti na vremenski rok od najviše 6 mjeseci. Prvu izradu potrebno je učiniti na prodajnom mjestu Jelačićev trg 3.

Cijena mjesečne parkirne karte za pravne osobe i fizičke osobe  iznosi 66,36 eura mjesečno.  Za garažu Zagrad B, cijena mjesečne karte za stanare iznosi 26,54 eura, a komercijalna parkirališna karta iznosi 106,18 eura mjesečno. 

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu imaju:

FIZIČKA OSOBA (STANAR)

koja ima prebivalište području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu koje ne smije biti starije o 30 dana, i ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.  Osoba koja ima prebivalište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana), koristi službeno vozilo tijekom 24 sata, što dokazuje odgovarajućom potvrdom poslodavca.

FIZIČKA OSOBA – OBRTNIK

Pravo na PPK ima i fizička osoba  – obrtnik koja ima prebivalište i sjedište obrta na istoj adresi na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova i izvatkom iz obrtnog registra (koji ne smiju biti stariji od 30 dana) te ima vozilo u vlasništvu obrta ili leasingu obrta, što dokazuje važećom prometnom dozvolom uz uvjet da je u prometnoj dozvoli vozila navedena ista adresa kao u osobnoj iskaznici ili uvjerenju o prebivalištu.

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA i ČLANOVI SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Isporučitelja usluge za određeno vozilo,

ČLANOVI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

članovi vijeća nacionalnih manjina odnosno predstavnici nacionalnih manjina u Gradu, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Isporučitelja usluge, za određeno vozilo vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnika nacionalne manjine,

OSOBE S INVALIDITETOM

osobe s invaliditetom koje posjeduju važeći znak pristupačnosti na temelju rješenja nadležnog tijela, za određeno vozilo koje koriste, na svim javnim parkiralištima za parkirališna mjesta koja nisu rezervirana za vozila s osobama s invaliditetom,

INVALIDI DOMOVINSKOG RATA (HRVI)

fizičke osobe – hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata kojima je status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata priznat na temelju rješenja nadležnog ministarstva, a imaju vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuju važećom prometnom dozvolom, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Isporučitelja usluge, za određeno vozilo.

Ostale korisne informacije

Za garažu Zagrad B, po mjesečnoj tarifi od 19,91 eura, moguće je izraditi tzv. “noćnu kartu”. Ona vrijedi od 16 sati do 8 sati ujutro, te vikendom i blagdanom od 0-24 sata. Cijena je ista za pravne i fizičke osobe, te se izrađuje uz predočenje prometne dozvole i osobne iskaznice na prodajnom mjestu Jelačićev trg 3.

Za garažu Zamet i Kantrida cijena za fizičke osobe iznosi 26,54 eura, dok je za pravne osobe cijena 39,82 eura mjesečno. Za izradu je potrebna osobna iskaznica i prometna dozvola. Prva se karta izrađuje na prodajnom mjestu Jelačićev trg 3.