PočetnaProfil društvaNabava

Nabava

Javne nabave

Trenutno nema otvorenih javnih nabava

Jednostavne nabave

Trenutno nema otvorenih jednostavnih nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Trenutno nema otvorenih savjetovanja

Zakonska regulativa

Jednostavna nabava Rijeka plus d.o.o.

  • Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave možete pogledati OVDJE
  • dokumentaciju preuzmite OVDJE

Registar ugovora u javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan nabave

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

Potporne funkcije – Poslovni sustavi d.o.o.

Potporne funkcije za RIJEKA plus d.o.o. obavljaju Poslovni sustavi d.o.o. Sporazumom je zajednički utvrđeno da su Poslovni sustavi d.o.o. ovlašteni pripremati, objedinjavati i provoditi postupke nabave za tvrtku RIJEKA plus d.o.o.

  • Sporazum o nabavi

Na web stranicama Poslovnih sustava objavljeni su natječaji i nabave za RIJEKA plus d.o.o.:


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Na stranicama Poslovnih sustava objavljen je nacrt dokumentacije javne nabave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Nacrt dokumentacije i adrese za slanje prijedloga i primjedbi:

PRODAJNI KIOSCI, STOLOVI I NOSIVA POSTOLJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRŽNICE NA MALO


Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016., u sukobu interesa.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine, s pogledom do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske je 26. kolovoza 2015. godine usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine  s pogledom do 2020. godine. Cilj akcijskog plana je do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključiti neka od mjerila zelene javne nabave. Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu ‘zelenih’ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (PDF)