PočetnaProfil društvaNabava

Nabava

Javne nabave

Trenutno nema otvorenih javnih nabava

Jednostavne nabave

Utorak, 17. studenoga 2020.

Evidencijski broj: PN-106/20

REZERVNI DIJELOVI ZA TERETNA VOZILA, DOSTAVNA VOZILA I AUTOMOBILE

Rok za dostavu ponude: Thursday, 26.11.2020. u 12:30 sati

Utorak, 17. studenoga 2020.

Evidencijski broj: PN-069/20

USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA HLAĐENJA

Rok za dostavu ponude: Thursday, 26.11.2020. u 12:00 sati

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Trenutno nema otvorenih savjetovanja

Zakonska regulativa

Jednostavna nabava Rijeka plus d.o.o.

  • Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave možete pogledati OVDJE
  • dokumentaciju preuzmite OVDJE

Registar ugovora u javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan nabave

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

Potporne funkcije – Poslovni sustavi d.o.o.

Potporne funkcije za RIJEKA plus d.o.o. obavljaju Poslovni sustavi d.o.o. Sporazumom je zajednički utvrđeno da su Poslovni sustavi d.o.o. ovlašteni pripremati, objedinjavati i provoditi postupke nabave za tvrtku RIJEKA plus d.o.o.

  • Sporazum o nabavi

Na web stranicama Poslovnih sustava objavljeni su natječaji i nabave za RIJEKA plus d.o.o.:


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Na stranicama Poslovnih sustava objavljen je nacrt dokumentacije javne nabave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Nacrt dokumentacije i adrese za slanje prijedloga i primjedbi:

PRODAJNI KIOSCI, STOLOVI I NOSIVA POSTOLJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRŽNICE NA MALO


Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016., u sukobu interesa.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine, s pogledom do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske je 26. kolovoza 2015. godine usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine  s pogledom do 2020. godine. Cilj akcijskog plana je do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključiti neka od mjerila zelene javne nabave. Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu ‘zelenih’ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (PDF)