PočetnaProfil društvaNabava

Nabava

Javne nabave

Petak, 12. srpnja 2024.

Jednostavne nabave

Trenutno nema otvorenih jednostavnih nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Trenutno nema otvorenih savjetovanja

Zakonska regulativa

ZAKONSKI I PODZAKONSKI PROPISI

JAVNA NABAVA

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) i Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabavi (NN br. 75/2020.)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/2017)

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i 144/20 i 30/23)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 19/2023)

Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN)

Elektronička javna nabava (e-nabava) je sveobuhvatni naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje elektroničke alate kao potporu različitim fazama procesa javne nabave.

Svi postupci javne nabave, Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, planovi nabave i Registar ugovora se objavljuju na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Jednostavna nabava Rijeka plus d.o.o.

  • Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave možete pogledati OVDJE
  • dokumentaciju preuzmite OVDJE

Registar ugovora u javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan nabave

2024. godina

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

Potporne funkcije – Poslovni sustavi d.o.o.

Potporne funkcije za RIJEKA plus d.o.o. obavljaju Poslovni sustavi d.o.o. Sporazumom je zajednički utvrđeno da su Poslovni sustavi d.o.o. ovlašteni pripremati, objedinjavati i provoditi postupke javne nabave za tvrtku RIJEKA plus d.o.o.

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016., u sukobu interesa.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine, s pogledom do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske je 26. kolovoza 2015. godine usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine  s pogledom do 2020. godine. Cilj akcijskog plana je do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključiti neka od mjerila zelene javne nabave. Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu ‘zelenih’ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (PDF)