PočetnaOdržavanje prometnica

Održavanje prometnica

Služba održavanja prometnica

Nadležnost i osnovna djelatnost Službe je održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno – prometnih površina na području grada Rijeke. Osim redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno – prometnih površina služba je zadužena za:

 • održavanje nerazvrstanih cesta u Zimskim uvjetima
 • odvodnju oborinskih voda (održavanje otvorenog sistema odvodnje – upojnih bunara, interventno održavanje linijskih i slivnih rešetki)
 • održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima u centru grada
 • sanaciju stijenskih pokosa
 • uređenje prostora za smještaj spremnika za komunalni otpad
 • održavanje betonskih graničnika
 • kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije
 • održavanje mostova i pješačkih nadhodnika
 • sanacija potpornih, ogradnih i obložnih zidova- sanacija stubišta
 • zaštitne metalne ograde i branici
 • postava rampi za invalide na nogostupima i na prilazima stambenim zgradama
 • hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama

Unutar službe djeluje i tehnička priprema i ugovaranje.

Rukovoditelj Službe održavanja prometnica i Rukovoditelj Stožera zimske službe

Miroslav Badrić, ing.građ.
Adresa: Blaža Polića 2/III

E-mail: miroslav.badric@rijeka-plus.hr

Zadužen za realizaciju radova redovnog održavanja prometnica i javno prometnih površina, odvodnju oborinskih voda i bušotine (održavanje otvorenog sistema odvodnje upojnih bunara, interventno održavanje linijskih i slivnih rešetki), održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima u centru grada, uređenje prostora-podesta za smještaj spremnika za komunalni otpad, i održavanje betonskih graničnika, Zimska služba, hitne intervencije po incidentnim situcijama i ophodarska služba

Mjesni odbori: Svilno, Pašac, Drenova, Škurinje,Brašćine-Pulac, Škurinjska Draga

Kontakt i radni zadaci referenata za prometnice za potrebe realizacije Plana održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina

referent za prometnice: Nada Matić, ing.građ.

E-mail: nada.matic@rijeka-plus.hr

Zadužena za: realizaciju prioriteta Mjesnih odbora Brajda-Dolac, Školjić, Luka, Centar-Sušak, Bulevard,Pećine,Podvežica

kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije

Damir Krušić, ing.građ.

e-mail: damir.krusic@rijeka-plus.hr


Zadužen za realizaciju prioriteta Mjesnih odbora zapadnog dijela grada (MO Srdoči, MO Kantrida, MO Grbci, MO Gornji Zamet, MO Zamet, MO Pehlin, MO Sv. Nikola) sanaciju stijenskih pokosa i za sanaciju potpornih, ogradnih i obložnih zidova.


Referent za prometnice:Nada Gržetić, dipl.ing.građ.
E–mail: nada.grzetic@rijeka-plus.hr

Zadužena za sanaciju prekopa, te mjesne odbore Podmurvice, Mlaka, Banderovo, Potok, Belveder, Kozala

Ivana Zoričić, mag.ing.aedif.

Zadužena za tehničku pripremu i redovno održavanje prometnica, te mjesne odbore Krimeja, Vojak, Trsat, Orehovica, Gornja Vežica, Draga, Sv.Kuzam

ivana.zoricic@rijeka-plus.hr

Smilja Cukrov

Zadužena za tehničku pripremu i mjesne odbore Svilno, Pašac, Drenova, Škurinje,Brašćine-Pulac, Škurinjska Draga