PočetnaOdržavanje prometnica

Održavanje prometnica

Služba održavanja prometnica

Nadležnost i osnovna djelatnost Službe je održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno – prometnih površina na području grada Rijeke. Osim redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno – prometnih površina služba je zadužena za:

 • održavanje nerazvrstanih cesta u Zimskim uvjetima
 • odvodnju oborinskih voda (održavanje otvorenog sistema odvodnje – upojnih bunara, interventno održavanje linijskih i slivnih rešetki)
 • održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima u centru grada
 • sanaciju stijenskih pokosa
 • uređenje prostora za smještaj spremnika za komunalni otpad
 • održavanje betonskih graničnika
 • kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije
 • održavanje mostova i pješačkih nadhodnika
 • sanacija potpornih, ogradnih i obložnih zidova- sanacija stubišta
 • zaštitne metalne ograde i branici
 • postava rampi za invalide na nogostupima i na prilazima stambenim zgradama
 • hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim  situacijama

Unutar službe djeluje i tehnička priprema i ugovaranje.

Rukovoditelj Službe

Elio Biasiol, dipl.ing.građ.
Adresa: Blaža Polića 2/III
tel: +385 (0)51 629 537
E-mail: elio.biasiol@rijeka-plus.hr

Kontakt i radni zadaci referenata za prometnice za potrebe realizacije Plana održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina

Zadužen za: realizaciju prioriteta Mjesnih odbora istočnog dijela grada (MO Drenova, MO Brašćine-Pulac, MO Belveder, MO Brajda Dolac, MO Kozala, MO Luka, MO Školjić, MO Pašac, MO Svilno, MO  Orehovica, MO Grad Trsat, MO Bulevard, MO Centar Sušak, MO Vojak, MO Krimeja, MO Gornja  Vežica, MO Podvežica, MO Pećine, MO Draga i MO Sv Kuzam), postava rampi za invalide na nogostupima i na prilazima stambenim zgradama, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije i hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama.


Referent za prometnice: Stasio Scarpa, ing.građ.
E–mail: stasio.scarpa@rijeka-plus.hr

Zadužen za realizaciju prioriteta Mjesnih odbora zapadnog dijela grada(MO Srdoči, MO Kantrida, MO Grbci, MO Gornji Zamet, MO Zamet, MO Pehlin, MO Sv. Nikola, MO Podmurvice, MO Turnić, MO Škurinje, MO Škurinjska Draga, MO Banderovo, MO Mlaka i MO Potok), sanaciju stijenskih pokosa i za sanaciju potpornih, ogradnih i obložnih zidova.


Referent za prometnice: Nada Gržetić, dipl.ing.građ.
E–mail: nada.grzetic@rijeka-plus.hr

Zadužena za realizaciju redovnog održavanja metalnih ograda i branika i sanaciju prekopa.


Referent za prometnice: Miroslav Badrić, ing.građ.
E-mail: miroslav.badric@rijeka-plus.hr

Zadužen za realizaciju radova redovnog održavanja prometnica i javno prometnih površina, odvodnju oborinskih voda (održavanje otvorenog sistema odvodnje upojnih bunara, interventno održavanje linijskih i slivnih rešetki), održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima u centru grada, uređenje prostora-podesta za smještaj spremnika za komunalni otpad, održavanje betonskih graničnika i za radove izvanrednog održavanja prometnica.