PočetnaTržnice grada Rijeke

Tržnice grada Rijeke

Odlukom o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke od 30. ožujka 2017. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619, na neodređeno je vrijeme, počevši od dana 17. srpnja 2017. godine, povjereno obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke. Broj telefona za sve informacije u vezi tržnica: 051 320 143

Natječaj za prikupljanje ponuda za prigodnu prodaju rasada i cvijeća

Ovim putem obavještavamo sve fizičke i pravne osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za zakup prodajnih mjesta prigodne prodaje rasada cvijeća i povrća na centralnoj riječkoj tržnici.

Prodaja će se obavljati u Verdievoj ulici (istočno) – od 01.03.2023. do 30.06.2023. godine.

Nepotpune ponude neće se uvažiti.

Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda – Prodaja rasada 2023. – NE OTVARATI“. Iste je potrebno dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: TD Rijeka plus d.o.o, 51000 Rijeka, Blaža Polića 2/III. Rok za predaju ponuda je 22.02.2023. godine do 16,00 sati, bez obzira na način dostave ponuda.

O rezultatima natječaja obavijestit će se ponuditelji najkasnije do 23.02.2023. godine, telefonskim putem. Sve informacije o ovoj obavijesti možete zatražiti na broj telefona 091 121 3320

Niže pronađite cijeli tekst natječaja i skicu prostora: Prigodna prodaja rasada cvijeća i povrća (skica) tekst natječaja


Odluka o davanju u zakup i uvjetima natječaja tržnice


Radno vrijeme tržnica

Centralna tržnica

 • otvoreni prostor od 7,00 do 14,00 sati
 • otvoreni prostor – prodaja cvijeća:
  • od 1. studenoga do 31. svibnja od 7,00 do 19,00 sati
  • od 1. lipnja do 31. listopada od 7,00 do 20,00 sati
 • paviljon I. od 7,00 do 14,00 sati
 • paviljon II. od 7,00 do 13,00 sati
 • paviljon III. od 7,00 do 13,00 sati

Tržnica Brajda

 • otvoreni prostor od 7,00 do 15,00 sati,
 • paviljon od 7,00 do 14,00 sati.

Tržnica Zamet

 • Radno vrijeme tržnice Zamet je od ponedjeljka do subote od 07,00 do 17,00 sati

Radno vrijeme tržnica nedjeljom:

 • otvoreni prostor i paviljoni od 7.00 do 12.00 sati
 • otvoreni prostor – prodaja cvijeća od 7.00 do 14.00 sati.

Radno vrijeme tržnica blagdanom i praznikom:

 • od 1. lipnja do 31. listopada – po nedjeljnom radnom vremenu
 • od 1. studenoga do 31. svibnja:
  • otvoreni prostor i paviljoni – tržnica ne radi, osim 1. studenog, kad se prodaja cvijeća obavlja od 7,00 do 15.00 sati na Centralnoj tržnici.
  • ako blagdan traje dva dana, tržnice rade drugi dan blagdana ili praznika po nedjeljnom radnom vremenu.

Opskrba, smještaj robe i isticanje cijena

Opskrba tržnice voćem i povrćem dozvoljena je radnim danom tržnice od 5:00 do 7:00 sati, dok je opskrba ostalim proizvodima dozvoljena od 5:00 sati pa do završetka radnog vremena tržnica. Trgovac je obvezan prije početka prodaje robu sortirati po grupama i izložiti za prodaju. Na svakoj vrsti izložene robe trgovac je obvezan istaknuti čitko ispisanu cijenu, i druge podatke o robi sukladno propisima. Kupcu je zabranjeno dirati prehrambene proizvode, odlagati otpad izvan odgovarajućih posuda, nepotrebno se zadržavati oko prodajnih mjesta i na drugi način remetiti red na tržnici. Zabranjeno je dovoditi životinje na prostor tržnice.