PočetnaČesta pitanja

Česta pitanja

Zašto mi je izdana dnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: DPK)?

Kontrolor izdaje DPK nakon utvrđivanja nepostojeće važeće parkirne karte za vozilo. Ukoliko kontrolor utvrdi da nema važeće parkirne karte, izdaje dnevnu parkirnu kartu koju ostavlja ispod brisača vjetrobranskog stakla.

Koje vrste parkirnih karata postoje?

 • Satna parkirna karta
 • Cjelodnevna parkirna karta na otvorenim javnim parkiralištima može se kupiti za parkirališta u 0B.zoni, I.zoni, II.zoni.
 • Cijene cjelodnevnih parkirnih karata iznose:
 • u 0B. zoni 8,00 eura
 • 1. zoni 4,80 eura
 • 2. zoni 4,00 eura
 • lokalitet Krešimirova ulica (ex Graciani), Rikard Benčić i Grobnička riva iznosi 6,40 eura)
 • Brajdica 4,80 eura
 • Cjelodnevna parkirna karta može se platiti slanjem 8 uzastopnih sms poruka, kovanicama na parkirnom automatu, te kupnjom na kioscima Tiska i iNovina kao i bmove i keks pay aplikacijom. Cjelodnevna parkirna karta može se kupiti i putem QR kodova koji su vidljivi na parkirnim automatima, kao i putem Rijeka city card portala. Cjelodnevna karta vrijedi za taj kada je kupljena, odnosno do 21 sat do kraja naplate parkiranja
 • Tjedna parkirna karta – korisnik prilikom izrade tjedne karte, mora izabrati želi li koristiti kartu za otvorena ili zatvorena parkirališta. Obje vrste parkirališta ne mogu se koristiti.
 • Mjesečna parkirna karta – korisnik prilikom izrade mjesečne karte mora izabrati želi li kartu za zatvorena ili otvorena parkirališta. Za garaže vrijedi poseban cjenik, te parkirna karta vrijedi samo za garažu za koju je izdana
 • Mjesečna (noćna) parkirna karta – vrijedi samo za garažu Zagrad B
 • Povlaštena parkirna karta – sukladno Općim uvjetima vrijedi za stanare, gradske vijećnike, predstavnike nacionalnih manjina, predstavnike medija, fizičke osobe/obrtnike, te osobe s invaliditetom i hrvatske ratne vojne invalide (HRVI)
 • OVDJE možete pronaći popis ulica po zonama za povlaštene parkirne karte

Na koje načine mogu platiti parkirnu kartu?

Parkirnu kartu možete platiti SMS-om, kovanicama na uličnim parkiralištima, te karticama ukoliko je riječ o zatvorenim parkiralištima, i garažama te na automatskim blagajnama. Parking možete platiti i koristeći bmove aplikaciju za mobilne telefone (iOS i Android sustavi), keks pay aplikacijom te kupnjom satnih karata na kioscima Tiska i iNovina na 60 lokacija u centru grada Rijeke. Više saznajte ovdje. 

Usluge bmove aplikacije i kupnje na kioscima Tiska i iNovina, dostupne su od svibnja 2019. godine. Parkirnu mjesečnu kartu za Zagrad B, tjednu, satnu ili cjelodnevnu kartu možete kupiti i putem webshopa https://www.rijekacitycard.hr/hr

Nisam pronašla/o DPK na vjetrobranskom staklu, te sam na kućnu adresu dobila/o račun. Na osnovu čega me se tereti?

Prema čl. 23. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke, broj 4/22). Dnevnu kartu (11,00 eura) i nalog izdaje ovlaštena osoba Trgovačkog društva za nadzor nad parkiranjem vozila, koja dnevnu kartu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila. Svako kasnije oštećenje ili uništenje DPK nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte. Ukoliko korisnik parkirališta parkira vozilo na način da je zauzeo dva parkirališna mjesta, izdat će mu se dva naloga.

Na broj telefona 051 311 401 (od pon-pet od 8-16 ), možete provjeriti postoje li izdane DPK za Vaše vozilo.

Kako je moguće da sam isti dan dobio dvije DPK?

Ukoliko korisnik parkirališta parkira vozilo na način da je zauzeo dva parkirališna mjesta, izdat će mu se dva naloga. Također, ukoliko je DPK izdana u jednoj zoni, a vozilo je istoga dana parkirano u drugoj zoni gdje nije plaćena parkirna naknada, kontrolor opravdano može izdati još jednu DPK za isto vozilo.

Parking je plaćen sms-om, ali nisam dobio povratnu poruku. Što mi je činiti?

U slučaju nedobivanja povratne sms poruke, teleoperater kojeg koristite nije poruku propustio prema sustavu m-parking. Parking je sms porukom valjano plaćen ukoliko dobijete poruku u kojoj je plaćanje potvrđeno. Vrijeme parkiranja možete nadoplatiti i kovanicama, budući da na parkiralištima omogućeno plaćanje i na parkirnim automatima.

Platila/o sam sms porukom parking, ali nisam ispravno napisala/o registarsku oznaku, i dočekala me DPK?

Na svakoj su lokaciji jasno istaknute upute za korištenje m-parkinga, odnosno načina na koji se parking plaća sms porukama. Ukoliko želite uputiti reklamaciju istu možete uputiti isključivo u pisanom obliku na adresu: Rijeka plus d.o.o., Blaža Polića 2/III, Rijeka, popunjavanjem službenog obrasca na blagajni Rijeka plus d.o.o. (Jelačićev trg 3) ili putem e-mail adrese na parkiralista@rijeka-plus.hr

Na sve reklamacije korisnicima se upućuje pismeni odgovor u zakonskom roku od 15 dana.

Kako kupiti parkirnu kartu putem webshopa?

U ovom trenutku postojeći korisnici (fizičke osobe) registrirani u sustavu naplate parkiranja Rijeka plusa d.o.o. mogu kupiti komercijalne (mjesečne parkirne karte), kao i cjelodnevne karte za parkiranje. Korisnici koji nisu registrirani u sustavu naplate parkiranja Rijeka plusa d.o.o. mogu kupiti cjelodnevne karte za otvorena parkirališta.

Da bi se kupila neka od prethodno navedenih parkirnih karata korisnik se mora registrirati na web stranici  https://www.rijekacitycard.hr/hr, te će nakon registracije korisniku prikazati dostupni artikli.

Uputila/o sam poziv na broj telefona koji je naveden, kako bih uputio reklamaciju, međutim rečeno mi je da to nije moguće?

Točno. Na telefonu 051 311 401 (pon-petak od 8-16 sati) možete dobiti sve potrebne informacije, no radnici Odjela nisu ovlašteni primati usmene reklamacije. Reklamacije se podnose isključivo pisanim putem. Način podnošenja reklamacije opisan je u točki 6.

Gdje i na koji način mogu platiti priloženu uplatnicu koju sam zatekao na vjetrobranskom staklu?

Uplatnicu možete platiti na blagajni Rijeka plus d.o.o. na Jelačićevom trgu 3, putem pošte, komercijalnih banaka, FINA-e, internet bankarstva, kao i sve druge uplatnice.

Što znači cjelodnevno plaćanje karte, i kako je mogu platiti?

Cjelodnevna karta znači da ste platili parking za taj dan, odnosno do kraja vremena naplate parkirne naknade.

Cjelodnevna parkirna karta na otvorenim javnim parkiralištima se može kupiti za parkirališta u 0B.zoni, 1.zoni, 2 i 2A.zoni, te zoni 4. i zoni 5. Cijena cjelodnevne parkirne karte u 0B.zoni iznosi 8,00 eura, 1.zoni 4,80 eura, 2.zoni 4,00 eura. Cjelodnevna parkirna karta – parkiralište Krešimirova ulica i Grobnička riva (zona 4 i zona 5) iznosi 6,30 eura, a za Brajdicu – 4,80 eura. Cjelodnevna parkirna karta može se platiti slanjem SMS poruka, kovanicama na parkirnom automatu, na kiosku Tisak i iNovine, te Bmove aplikacijom. Cjelodnevna parkirna karta može se kupiti i putem QR kodova koji su vidljivi na parkirnim automatima, kao i putem Rijeka city card portala. Cjelodnevna karta vrijedi za taj kada je kupljena, odnosno do 21 sat to jest do kraja naplate parkiranja.

Što ako mi „ne prođe 8 uzastopnih sms poruka? Što moram učiniti i kome se obratiti?

Slanjem 8 sms poruka pokriva se cjelodnevno parkiranje u zonama u kojima je usluga omogućena. Poruke šaljete tako da ih šaljete za redom. Dakle, nakon svake poruke koju pošaljete dobit ćete povratni odgovor. Tek nakon dobivenog povratnog odgovora, pošaljite ostale poruke. U slučaju problema, nazovite na broj 051 311 401 (pon-pet od 8-16 sati), ili se obratite svojem teleoperateru.

Platila/o sam cjelodnevnu kartu i stavio parkirnu karticu na vidljivo mjesto. Na kartici piše 13:18 sati. Znači li to da ću nakon toga dobiti DPK?

Ne. Karticu stavite ispod vjetrobranskog stakla. Kontrolor će vidjeti po iznosu koji je naveden na kartici, da je plaćena cjelodnevna karta, ukoliko je riječ o parkiralištu gdje je isto omogućeno.

Dobila/o sam DPK, ali sam platio sms-om i naplaćena mi je tarifa. Može li se cijena DPK umanjiti za iznos poslanih poruka?

DPK se izdaje za vozilo u vrijeme nepostojanja važeće parkirne karte. Iznos izdane DPK se ne umanjuje za iznos poslanih sms poruka, već ju je korisnik dužan podmiriti u iznosu od 11,00 eura.

Platila/o sam sms-om parking, i dočekala me DPK. Zašto nisam obaviješten sms porukom da mi je izdana DPK?

Svaki korisnik koji ne plati parkirnu naknadu u roku od 10 minuta od kada je parkirao, te pokuša učiniti isto sms porukom, dobiti će poruku “imate važeću dnevnu kartu”. To znači da je kontrolor izdao dnevnu parkirnu kartu u iznosu od 11,00 eura.

Pokazala/o sam kontroloru sms i utvrđeno je da sam izostavila/o jedno slovo registracije. Kontrolor mi nije htio stornirati izdanu DPK?

Kontrolor nije ovlašten stornirati izdanu DPK, niti mu sustav to omogućava nakon što je DPK jednom izdana. Reklamaciju možete uputiti isključivo pisanim putem (više u točki 6.)

Imam oznaku pristupačnosti, parkirala/o sam na plave linije i dobio DPK. Zbog čega?

Vozilo koje posjeduje oznaku pristupačnosti, ima pravo parkirati bez naknade isključivo na parkirnim mjestima označenima za osobe s invaliditetom. U slučaju korištenja parkirnih mjesta označenih plavim linijama, parking se naplaćuje prema naznačenoj tarifi. Također, osobe s invaliditetom imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu u iznosu od 5,31 eura mjesečno, ukoliko sa sobom donesu rješenje o invaliditetu, kopiju oznake pristupačnosti, osobnu iskaznicu osobe s invaliditetom te prometnu dozvolu vozila za koje želi mjesečnu parkirnu kartu. Povlaštena se karta izrađuje na prodajnom mjestu, Jelačićev trg 3.

 Automat je u kvaru, a želim platiti parkiranje. Kako da postupim?

Na svakom je automatu naveden broj za prijavu kvara. Prilikom prijave, djelatnici će obavijestiti  servisera, koji će kvar otkloniti u najkraćem mogućem roku. U slučaju nemogućnosti korištenja jedne vrste usluge (plaćanje kovanicama ili sms porukama), korisnik uvijek može koristiti drugu uslugu koja je dostupna (bmove aplikacija, keks pay aplikacija, satna karta kupljena na kiosku Tiska ili iNovina), više o načinu plaćanja pročitajte ovdje.

Koje uvjete moram ispunjavati da bih dobila/o pravo na povlaštenu stanarsku parkirnu kartu (PPK)?

Povlaštena parkirna karta ili karta za stanare, omogućava stanarima plaćanje po povoljnoj mjesečnoj cijeni od 5,31 eura. Za ostvarenje prava na PPK, osoba mora imati prebivalište na području naplate parkiranja, te mora dostaviti dokaz o vlasništvu vozila za koje se traži PPK (prometna dozvola ili ugovor o leasingu). Pravo na PPK za stanare moguće je ostvariti isključivo prema ovim uvjetima.

Gdje mogu napraviti PPK, i koji su mi dokumenti potrebni?

PPK se može izraditi na blagajni Rijeka plus d.o.o., Jelačićev trg 3. Za izradu je potrebna osobna iskaznica, te dokaz o vlasništvu vozila (prometna dozvola). Ukoliko ste vlasnik više vozila, PPK možete dobiti samo za jedno vozilo.

Ako imam boravište u Rijeci, imam li pravo na PPK?

Za ostvarenje prava na PPK morate isključivo prebivalište na području naplate parkiranja, te morate biti vlasnik vozila za koje potražujete PPK.

Imam prebivalište u području naplate parkirališta, ali nisam vlasnik/ca vozila koji vozim. Imam li pravo na PPK?

Za ostvarenje prava na PPK, morate biti vlasnik vozila za koje to pravo potražujete. Ukoliko ste vlasnik više vozila, povlaštenu kartu možete dobiti za samo jedno vozilo.

Imam oznaku pristupačnosti, ali nisam vlasnik/ca vozila koje koristim. Imam li pravo na PPK?

Da. Osobe s invaliditetom ostvaruju pravo na PPK, temeljem oznake pristupačnosti, i dokaza o vlasništvu vozila za koje traže povlaštenu kartu. Izdavanje PPK za osobe s invaliditetom, moguće je uz predočenje osobne iskaznice osobe s invaliditetom, kopije oznake pristupačnosti te predočenjem prometne dozvole za vozilo za koje žele PPK.

Povlaštena karta izdaje se samo za jedno vozilo/ jednu registraciju. Osoba s invaliditetom ne mora biti vlasnik vozila, izuzev invalida Domovinskog rata (HRVI)

Koristila/o sam parkirno mjesto na parkiralištu pod rampom, ali sam ušla/o i izašao kada je rampa bila podignuta. Na vozilu me dočekala uplatnica s određenim iznosom. O čemu je riječ?

Bez obzira na podignutu rampu, za višednevno korištenje parkinga izdana vam je naknada za korištenje tog istog parkinga, prema tarifi za to parkiralište.

Gdje mogu pronaći popis ulica u kojima mogu parkirati ako imam PPK?

Na linku ćete pronaći potrebne informacije. Pripazite za koje područje ostvarujete pravo na PPK (Sjever, Istok, Zapad ili Centar).

 Izašla/o sam u 21:10 s parkirališta, i djelatnik/ca mi je naplatio/la parkirnu naknadu. Kako je to moguće, ako parkiralište radi do 21 sat?

Ako je radno vrijeme parkirališta do 21 sat, blagajna radi do 21:30 sati. Naplatit će se korištenje parkirališta do 21 sat.

Koje su cijene mjesečnih karata za parkirališta za pravne osobe? Znači li to da imamo i rezervirano mjesto ako plaćamo mjesečnu kartu?

Cijena mjesečne karte za pravne osobe iznosi 66,36 eura. Za garažu Zagrad B, cijena mjesečne karte za pravne osobe iznosi 106,18 eura. Ukoliko se plaća mjesečna karta to ne znači i rezervaciju mjesta. Rezervacija mjesta podliježe posebnom cjeniku i uvjetima. Ukoliko želite rezervaciju parkirnog mjesta koje će biti posebno označeno samo za Vaše vozilo, molimo Vas da pismeni zahtjev uputite na parkiralista@rijeka-plus.hr

Mogu li za isto vozilo dobiti više parkirnih kartica, budući da više osoba koristi isto vozilo?

Ne. Za jedno vozilo može se izdati samo jedna parkirna kartica.

Dobili smo opomenu po neplaćenoj DPK, ali u to vrijeme nismo bili vlasnici vozila. Što nam je činiti?

Rijeka plus d.o.o. sve opomene, račune, ili bilo koje druge vrste obavijesti dostavlja isključivo vlasniku prema podacima MUP-a. Kupoprodajni ugovor na kojem su jasno vidljivi podaci kupca (OIB, ime i prezime i adresa) možete dostaviti putem mail adrese parkiralista@rijeka-plus.hr ili putem pošte na adresu Blaža Polića 2, Rijeka 51000.

 Imam veliki dug po neplaćenim DPK. Mogu li platiti iznos u ratama?

Uputite zahtjev o odobrenju plaćanja na rate poštom, na Rijeka plus d.o.o. Blaža Polića 2/III Rijeka, ili na mail adresu parkiralista@rijeka-plus.hr

 Vozilo bih zbog puta, ostavila/o na parkiralištu više dana. Na koji način ću platiti iznos?

Prilikom izlaska s parkirališta, platiti ćete iznos obračunat prema vremenu provedenom na parkiralištu, te prema navedenoj tarifi na određenom parkiralištu.

 Postoje li kakve povlastice za vozače električnih ili tzv. “plug-in hibridnih” vozila?

Vozači električnih ili tzv. “plug-in hibridnih” vozila mogu besplatno puniti na punionicama na parkiralištu Delta i Gomila. Nakon punjenja, vozila su dužni premjestiti s prostora za punjenje.

Korisnici elektro vozila i plug in hibrida ne plaćaju parkiranje samo za vrijeme punjenja vozila,  a najduže 3 sata. Nakon 3 sata punjenja plaća se usluga  parkiranja sukladno cjeniku.

 Na vjetrobranskom staklu me dočekala uplatnica na 33,50 eura za pokušaj premještanja vozila. Što to znači?

Uplatnica od 33,50 eura znači da je na poziv Prometnog redarstva ili prometne policije, a zbog uočenog počinjenog prekršaja,  na teren izašlo specijalno vozilo „pauk“, koje nije moglo izvršiti radnju premještanja zbog tehničkih nemogućnosti (način parkiranja, veličina vozila, konfiguracija terena i sl.)

 Mogu li za iznos od 66,50 eura za premještanje vozila platiti umanjen iznos, ako uplatim u određenom roku?

Za premještanje vozila nije moguće platiti umanjen iznos.

 Gdje mogu uplatiti iznose za pokušaj premještanja vozila, ili ako je vozilo odvezeno na deponij? Mogu li platiti karticama?

Iznose za pokušaj premještanja vozila (33,50 eura), i premještanje vozila (ukoliko želite odgodu plaćanja od 66,50 eura) možete podmiriti na deponiju Brajdica, putem FINA-e, banke ili internet bankarstva, kao i svaku drugu uplatnicu.

Prilikom preuzimanja vozila na deponiju Brajdica, iznos od 66,50 eura možete platiti  gotovinom, ili sljedećim karticama: VISA, DINERS, MAESTRO, i MASTERCARD. Sva plaćanja se vrše isključivo u hrvatskoj valuti.

Za izdavanje vozila nakon radnog vremena, molimo nazovite brojeve:

 • 091 16 75 351
 • 051 358 555

Nakon isteka vremena koje sam platila/o, i koje je naznačeno na parkirnoj kartici, u kojem roku moram napustiti parkiralište? Koje je vrijeme ako sam platila/o SMS-om?

Parkirališta pod rampama moraju se napustiti u roku od 10 minuta nakon plaćanja. Na otvorenim parkiralištima, parkirno mjesto može se koristiti 10 minuta bez naknade pri dolasku. Nakon isteka, kontrolor ima pravo izdati DPK. Nakon plaćanja, otvoreno parkiralište mora se napustiti po isteku karte. Isto vrijedi za sve vrste plaćanja parkirne naknade.

Može li se u mojoj ulici postaviti usporivač prometa ili zaštitni stupić? Je li moguće da naša ulica postane jednosmjerna zbog velikih gužvi? Postoji li mogućnost postavljanja zaštitne ograde ili pješačkog prijelaza?

Za sve vezano za gornju problematiku građani se mogu obratiti nadležnom Mjesnom odboru. Naime, Mjesni odbori sukladno odlukama Vijeća, određuju prioritete i radove za koje će se utrošiti sredstva na godišnjoj bazi. S Vašim se prijedlozima možete obratiti Mjesnim odborima, kako bi se na vrijeme mogli troškovi planirati i uvrstiti u planove za sljedeću godinu. Služba prometa će sukladno donesenim odlukama, napraviti sve potrebno od projekta i elaborata do realizacije.

Može li se kraj moje zgrade/kuće ocrtati mjesto za osobe s invaliditetom?

Molimo Vas da se s upitom javite pismenim putem na info@rijeka-plus.hr. Naše stručne službe će izaći na teren, i po potrebi Vas kontaktirati.