PočetnaPromet

Promet

Služba prometa

Služba PROMETA objedinjava aktivnosti upravljanja prometom, istraživanja prometa i praćenja prometne problematike, održavanja semafora, vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, betonskih graničnika i zaštitnih stupića te vođenja investicija i razvojnih projekata iz područja prometa.

Pojam upravljanja prometom podrazumijeva nadzor nad odvijanjem prometa u gradu Rijeci, upravljanje prometom uz pomoć sustava za automatsko upravljanje prometom uz pomoć semaforske signalizacije, koordinaciju sa sustavom javnog gradskog prijevoza i koordinaciju s ostalim učesnicima u upravljanju prometom. Završena je 1, 2. i 3.a faza Automatskog upravljanja prometom, kojim su obuhvaćene prva, druga i dio četvrte prometne zone grada.

Istraživanje prometa odnosi se na aktivnosti istraživanja i planiranja cestovnog prometa (prikupljanje podataka o prometu, analiza, balansiranje i planiranje mjera za unapređenje prometa) te projektiranje prometnih rješenja. Kroz aktivnosti praćenja prometne problematike prati se i analizira problematika iz područja cestovne infrastrukture, sustava signalizacije, sustava parkirališta, sustava javnog gradskog prijevoza, cestovnih terminala, željezničke infrastrukture, luke i lučke infrastrukture i zrakoplovne infrastrukture.

Služba vodi investicije i razvojne projekte od strateške važnosti za tvrtku. Služba prometnog planiranja i projektiranja izrađuje prometna rješenja i projekte regulacije i preregulacije prometa, sustava vođenja i nadzora prometa, sustava parkiranja itd.. Slijedi izrada projektne dokumentacije za 3.b fazu dijela prometne zone 4 projekta Automatskog upravljanja prometom na zapadnom dijelu grada od Mlake do Kantride.

Radno vrijeme Gradskog prometnog centra je od 06:30 do 15:30 radnim danom. Informacije o stanju u prometu mogu se dobiti putem video-kamera na web stranicama Grada Rijeka i Rijeka plusa.