PočetnaRIJEKA plus d.o.o.Osnovni podaci

Osnovni podaci

RIJEKA plus d.o.o.

URED UPRAVE

Školjić 15
Rijeka 51000

Tel/fax: +385 51 311 420
e-mail: info@rijeka-plus.hr

OIB: 83938812619
PDV ID: HR83938812619
MB: 4042034
MBS:040305467

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci.
Temeljni kapital iznosi 23.257.700,00kn
Direktor: Željko Smojver

Transakcijski računi

HR8724840081106658688 RAIFEISSENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB
HR5323400091110724353 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB

HR0724020061100809058 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA