PočetnaZaštita osobnih podatakaPolitika privatnosti

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI RIJEKA PLUS D.O.O

Ova politika namijenjena je kako bi vas obavijestili o načinu na koji osiguravamo zakonito prikupljanje, obradu i pohranu vaših osobnih podataka te privatnost i povjerljivost svih podataka prikupljenih putem ove web stranice, profila na društvenim mrežama i putem e-maila.

INFORMACIJE O VODITELJU OBRADE

RIJEKA PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, putnička agencija

Sjedište: Blaža Polića 2/III, Rijeka

Službenik za zaštitu podataka (DPO) kontakt: zastita.podataka@rijeka-plus.hr

Kako bi se osobni podaci obrađivali ispravno i uz odgovarajuću razinu zaštite podataka, usvojili smo sljedeća načela obrade podataka koja primjenjujemo u svakodnevnom radu:

 • osobni podaci obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno,
 • osobni podaci prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama,
 • osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju,
 • osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni moraju biti ispravljeni ili izbrisani te njihova daljnja obrada obustavljena,
 • osobni podaci ne smiju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika duže nego što je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju ili dodatno obrađuju,
 • osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti osobnih podataka,
 • obvezujemo  se obavijestiti o prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka, osim ako postoji opravdan razlog da to ne učinimo;

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA PUTEM OVE WEB STRANICE

Način i Svrha prikupljanja podataka

 1. „ZAHTJEV ZA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA“ obrazac

Način prikupljanja: dostava podataka putem kontakt obrasca

Svrha prikupljanja podataka: odgovaranje na Vaš postavljeni zahtjev

Podaci koji su predmet obrade: ime i prezime, adresa dostave, e-mail,  preslika osobnog dokumenta za identifikaciju

Zakonitost obrade: podaci se prikupljaju radi pružanja usluge ili kako bi se poduzele prethodne radnje radi  pružanja usluge  – zakonitost obrade čl. 6. st. 1 točka (b)  Opće uredbe o zaštiti podataka i temeljem pravne  obaveze utvrđivanja identiteta ispitanika radi pružanja informacija o obradi osobnih podataka čl.12. st.1 Opće uredbe o zaštiti podataka.

Obveza pružanja podataka: podaci koji se zahtijevaju u predmetnom obrascu kao obavezni podaci označeni zvjezdicom nužni su za izvršenje naše usluge odnosno odgovora na Vaš upit. Podaci koji nisu označeni kao obavezni odnosno zvjezdicom,  nisu nužni podaci i u slučaju njihova ne pružanja isto ne utječe na pružanje naše usluge, odnosno odgovaranja na Vaš postavljen upit.

Obavezni podaci: ime i prezime i preslika osobnog dokumenta. Bez navedenih podataka nije moguće odgovoriti na postavljen upit.

Neobavezni podaci: e-mail, adresa dostave. Pruža se onaj podatak na koji ispitanik želi da se izvrši dostava odgovora na zahtjev.

Pohrana podataka: Podaci se pohranjuju onoliko koliko je potrebno radi realizacije usluge dostave odgovora te se izlučuju iz sustava obrade u roku 30 dana od dana izvršene usluge. O izvršenoj usluzi vodi se evidencija koja se pohranjuje u arhivi voditelja obrade na rok od 5 godina (opći zastarni rok) i nakon toga se bespovratno uništava.

 1. Podaci koje nam dostavite putem e-maila.

Ne možemo utjecati na ograničavanje podataka koje nam dostavljate putem e-maila. Podaci dostavljeni putem istog obrađuju se i pohranjuju sukladno svrsi za koju su isti dostavljeni a u skladu s Općom politikom privatnosti društva Rijeka Plus.

Kada nam se obraćate putem e-maila radi postavljanja određenog upita, dostavljeni podaci se koriste samo u tu svrhu i obrađuju se onoliko koliko je potrebno radi odgovaranja na taj upit te se pohranjuju narednih 30 dana za slučaj da ispitanik traži dodatne informacije i obavijesti u svezi istog.

 1. Mrežni identifikator

 Prikupljanje podataka putem kolačića koji se koriste na ovoj web stranici detaljno je opisano u našoj Politici kolačića koju možete vidjeti ovdje.

Obrada u svrhe različite od svrhe prikupljanja

Podatke prikupljene putem ove web stranice ne obrađujemo u druge svrhe osim one za koju su isti prikupljeni.

Podaci prikupljeni putem društvenih mreža

Društvo ima stranice/profile na slijedećim društvenim mrežama:

Facebook: @rijekaplus

Google MyBusiness:

Osobne podatke koje prikupimo korištenjem profila na društvenim mrežama, koristimo  samo u slučaju odgovaranja na upit ili odgovaranja na komentar.

Zakonitost obrade: pružanja usluge/odgovor na upit ili komentar – članak 6. stavak 1 točka (b) GDPR

Pohrana podataka: podaci prikupljeni putem društvenih mreža ne pohranjuju se u sustavima ovog društva.

LEGITIMNI INTRESI

Voditelj obrade može provoditi obrade osobnih podataka radi svojih legitimnih interesa osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Na ovoj web stranici ne prikupljamo takve podatke ali ih prikupljamo u redovnom poslovanju te radi osiguravanja transparentnosti i informiranosti ispitanika svako takvo prikupljanje i informacije o tome objavljujemo i na ovoj stranici. Proveli smo opsežnu analizu opravdanosti,  procjenu učinka na zaštitu podataka i donijeli kontrolni dokument kako bi utvrdili stvarnu opravdanost i osigurali visok stupanj zaštite podataka osoba čiji podaci se na taj način prikupljaju. Navedeno se redovito provjerava i ažurira jednom kvartalno o čemu se vodi evidencija i dokumentacija o izvršenoj reviziji. Svaka obrada koja se temelji na legitimnom interesu ovog Društva sastavni je dio Opće politike privatnosti, javno je dostupna putem ove web stranice  gdje će svaka promjena ili izmjene u postupanju, bez odgađanja biti objavljena i stoga Vas molimo za češću provjeru ovih pravila privatnosti.

Slijedom navedenog a u skladu s člankom 6. stavak 1 točka (f) GDPR provodimo slijedeće obrade temeljem utvrđenih legitimnih interesa:

1. Videonadzor

Svrha: zaštita ljudi i imovine

Opis: Provodimo videonadzor radi Vaše sigurnosti i sigurnosti Vaše imovine i objekta društva. Mjesta prije ulaska u perimetar snimanja označena su propisanom oznakom sa potrebnim informacijama. Prije provođenja videonadozora provedena je Procjena učinka na zaštitu podataka sukladno Odluci o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka RH regulatornog tijela, odnosno AZOP-a.   Videonadzor provodi se u skladu s utvrđenim pravilima u Politici provođenja videonadzora osiguravajući najviši mogući stupanj zaštite osobnih podataka u skladu s mogućnostima ovog društva.

Pohrana podataka: snimke se pohranjuju na rok od 3 mjeseca osim onda kada su iste potrebne radi ostvarivanja pravnih zahtjeva.

Pravo prigovora: može se uložiti prigovor na takvu obradu podataka službeniku za zaštitu podataka, međutim prigovor  ne utječe na prekid takve obrade osim onda kada se dokaže da interesi ispitanika bitno nadilaze legitimni interes voditelja obrade.

2. Objava grupnih fotografija ili videozapisa na društvenim mrežama

Svrha: informiranje naših korisnika o događanjima i uslugama

Opis: u vrijeme rapidnog rasta popularnosti društvenih mreža mnogi informacije o raznim uslugama i aktivnostima poslovnih subjekata pretežito potražuju na društvenim mrežama. Poštujući napredak tehnologije i razvitak digitalnog društva, kao tvrtka prilagođavamo se tim promjenama idemo u korak s time. Slijedom navedenog moguće je da radi pružanja određene informacije koristimo fotografije koje su snimljene na javnom prostoru i koje zahvaćaju nekog od ispitanika. Onda kada se objavljuje takva fotografija ili videozapis, osoba se ne izdvaja iz konteksta i uvijek je na fotografiji/video zapisu grupa od minimalno tri osobe te se niti jedan dio osobe ne zumira ili na drugi način ističe.  Fotografije ili videozapisi koji se koriste u svrhu ovog legitimnog interesa ne koristite se u niti koju drugu svrhu (osim u slučaju zakonske obaveze)i  niti se ne prosljeđuju  drugim voditeljima obrade.

Ograničenja: ne vrši se objava fotografija ili videozapisa djece na način na koji ih je moguće identificirati.

Pohrana podataka: fotografija ili videozapis može se pohranjivati najduže do tri godine u sustavima društva dok se na društvenim mrežama pohranjuje za cijelo vrijeme postojanja predmetnog profila/stranice društva.

Pravo prigovora: može se uložiti prigovor službeniku za zaštitu podataka i tada se legitimni interes neće primjenjivati na tog ispitanika. Onda kada je fotografija ili videozapis objavljen, po uloženom prigovoru isto će se bez odgađanja ukloniti.

KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje vaših osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenim u slučajevima propisanim Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka ili kada isto nalaže druga zakonska regulativa. U takvom slučaju osobne podatke prosljeđujemo samo trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala i zaštita Vaših prava uključujući i informiranost o tome.

SIGURNOST PODATAKA

U svrhu zaštite vaših osobnih podataka uveli smo  odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.  Nakon procjene rizika poduzeli smo sve primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade. Društvo ima utvrđene jasne politike i procedure postupanja kako bi u svakom trenutku mogli dokazati pouzdanost svih podataka koje prikupljamo i obrađujemo.

VAŠA PRAVA U SVEZI OSOBNIH PODATAKA

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup tim podacima i informacije o obradi.

Pravo na ispravak

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka prije utvrđenih rokova izlučivanja istih. U tom slučaju podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

Pravo na povlačenje privole

U slučaju kada  podatke obrađujemo na temelju vaše privole, tada istu privolu možete  u svakom trenutku povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli.

Administrativni trošak

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška. Obavijestit ćemo vas o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

Obavijest o promjenama

Provodimo redovite provjere i dopune mjera zaštite osobnih podataka.  Provjere se vrše najmanje jednom kvartalno.

Molimo vas da stoga s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu i datum i vrstu revizije.

INFORMACIJE O OSTVARIVANJU VAŠIH PRAVA

Ako imate pritužbe i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka  možete nam u svakom trenutku dostaviti pritužbu i na temelju vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo. Pregledat ćemo i procijeniti vašu pritužbu te vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno.

Na vaše postavljene zahtjeva za ostvarenje prava, prigovore te  odgovore na ostale upite i tražene informacije  dostavit  će Vam se u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte ili na drugi način.

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i za vašu identifikaciju. Po svakom postavljenom zahtjevu odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 30 dana. U određenim situacijama moguće je da ćemo morati produžiti rok ali ne više od 60 dana i u tom slučaju o tome ćemo Vas prethodno pisanim putem obavijestiti.

Društvo ima profesionalnog službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti za sva pitanja u vezi obrade i zaštite osobnih podataka na e-mail: zastita.podataka@rijeka-plus.hr

U slučaju ako smatrate kako je došlo do povrede vaših  prava  možete uputiti  prigovor  Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb.

POSLJEDNJE DOPUNE I IZMJENE

Politike privatnosti redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Društvo obrađuje osobne podatke.

Aktualna verzija je uvijek dostupna na ovoj stranici, a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.

POSLJEDNJA REVIZIJA I KONTROLA

 • kolovoz/2019

POLITIKA KORIŠTENJA KOLAČIĆA

Politiku korištenja kolačića možete pogledati ovdje.