PočetnaNovostiUpute zakupnicima za korištenje mjera pomoći

Upute zakupnicima za korištenje mjera pomoći

Zakupnici poslovnih prostora kojima upravlja RIJEKA plus d.o.o., a kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vremenu od 1. prosinca 2020. godine pa do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do ukidanja mjera obustave obavljanja djelatnosti od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te im se za isto razdoblje neće ispostavljati računi za zakupninu.

Na priloženom linku možete pronaći obrazac ⇒  Zahtjev za umanjenje zakupnine za prosinac 2020

Svim zakupnicima poslovnih prostora kojima upravlja RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, koji nisu obuhvaćeni mjerom zabrane obavljanja djelatnosti, ali zbog pandemije COVID 19 bilježe pad prometa, umanjuje se plaćanje zakupnine za prosinac 2020. godine, sukladno sljedećim kriterijima:

  1. Zakupcima sa padom prometa od 40-60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%,
  2. Zakupcima sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Dokaz pada prometa utvrđuje se na način da se promet za prosinac 2020., za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje sa prometom iz prosinca 2019. godine.

Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u prosincu 2019. godine, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, dok se za zakupnike koji su svoju djelatnost počeli obavljati nakon veljače 2020. godine, kao referentni mjesec kojim se dokazuje pad prometa utvrđuje listopad 2020. godine.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje zakupnine s pratećom dokumentacijom kao dokazom smanjenje prometa, moći će se, na propisanom obrascu, RIJEKA plusu d.o.o dostaviti od  4. siječnja 2021. godine do zaključno 17. siječnja 2021. godine, na e-mail: info@rijeka-plus.hr ili preporučeno poštom na adresu: RIJEKA plus d.o.o., Blaža Polića 2, 51 000 Rijeka.

Obrasci za zahtjeve kao i popis obavezne prateće dokumentacije bit će od  prosinca 2020. godine objavljeni i  dostupni na web stranicama društva: https://rijeka-plus.hr/mwp/

 Korisnici površina terasa kojima upravlja Rijeka plus d.o.o., a koji imaju sklopljene ugovore sa Društvom, oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje terasa u periodu od 1. prosinca  2020. do 31. prosinca 2020. godine.