PočetnaNovostiRijeka plus donio mjere pomoći za zakupnike koji ne mogu raditi ili rade otežano – rok dostave do 17.01.2021.

Rijeka plus donio mjere pomoći za zakupnike koji ne mogu raditi ili rade otežano – rok dostave do 17.01.2021.

Zakupnici poslovnih prostora kojima upravlja Rijeka plus d.o.o., a kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vremenu od 1. prosinca 2020. godine pa do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do ukidanja mjera obustave obavljanja djelatnosti od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te im se za isto razdoblje neće ispostavljati računi za zakupninu.

Svim zakupnicima za prostore kojima upravlja Rijeka plus d.o.o. Rijeka, a koji nisu obuhvaćeni mjerom zabrane obavljanja djelatnosti ali zbog pandemije bilježe pad prometa, umanjuje se plaćanje zakupnine za prosinac 2020.godine sukladno sljedećim kriterijima:

  1. Zakupcima sa padom prometa od 40-60% odobrit će se za umanjenje zakupnine za 30%,
  2. Zakupcima sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se na način da se promet za prosinac, za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje s istim kalendarskim mjesecom 2019. godine, odnosno sa prosincem 2019. godine.

Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u prosincu 2019. godine, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, dok se za zakupnike koji su svoju djelatnost počeli obavljati nakon veljače 2020. godine, kao referentni mjesec kojim se dokazuje pad prometa utvrđuje listopad 2020. godine.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje zakupnine s pratećom dokumentacijom kao dokazom smanjenje prometa, moći će se Rijeka plusu d.o.o dostaviti od  4. siječnja 2021.godine do zaključno 17. siječnja 2021. godine.

Zahtjevi će se moći dostaviti elektroničkom poštom info@rijeka-plus.hr,  odnosno putem pošte na adresu Rijeka Plus d.o.o, Blaža Polića 2/III, Rijeka.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo na za to predviđenom Obrascu koji će zajedno s popisom obavezne prateće dokumentacije od 10. prosinca 2020. godine biti dostupni na web stranicama društva https://rijeka-plus.hr/mwp/

 Korisnici površina terasa kojima upravlja Rijeka plus, a koji imaju sklopljene ugovore sa Društvom, oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje terasa u periodu od 1. prosinca  2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Mjere pomoći zakupnicima utvrđenim ovom Odlukom, ovisno o pandemiji bolesti COVID 19 i epidemiološkim mjerama moguće je produljiti o  čemu će se donijeti posebna Odluka.