PočetnaNovostiUpute korisnicima parkirališta

Upute korisnicima parkirališta

U nastavku donosimo nekoliko uputa za korisnike parkirališta:

  1. svako vozilo sukladno Općim uvjetima isporuke usluge parkiranja u garažama i parkiralištima u vlasništvu te pod ugovorom/koncesijom TD Rijeka plus d.o.o. ima pravo pri dolasku na parkirno mjesto pod naplatom koristiti isto bez plaćanja u trajanju od 10 minuta. Nakon toga, a ukoliko želi nastaviti koristiti parkirno mjesto, korisnik je dužan platiti parkirnu naknadu. Ukoliko ista nije plaćena, kontrolor ima pravo izdati dnevnu parkirnu kartu ( u nastavku DPK).
  2. DPK je važeća 24 sata od sata izdavanja, te se plaća u punom iznosu od 80,00 kn. Umanjeni iznos jednom izdane DPK nije moguć. DPK se može platiti kao i bilo koja druga uplatnica: putem pošte, banke, FINA-e, internet bankarstvom ili na našoj blagajni na adresi Jelačićev trg 3
  3. Upute o plaćanju izdane DPK pronađite na linku: https://rijeka-plus.hr/mwp/uputa-o-pravilnom-placanju-uplatnica-za-izdane-dnevne-parkirne-karte/

  1. reklamacije na izdane DPK primaju se isključivo pismenim putem: na parkiralista@rijeka-plus.hr ili putem pošte: Rijeka plus d.o.o., Blaža Polića 2/III, 51000 Rijeka. Više na priloženom linku: https://www.rijeka-plus.hr/parkiranje/reklamacije/
  2. parkirna se naknada može platiti putem parkirnih automata, slanjem sms poruke sa ispravnom tablicom na odgovarajući broj koji je naznačen na parkiralištima, PayDo aplikacijom ili kupnjom karte na kiosku (satna i cjelodnevna)
  3. ukoliko korisnik ne može platiti parkirnu kartu putem automata, molimo da isto prijavi na 051 311 400, te plati parkirnu naknadu putem drugih načina plaćanja (sms poruka, PayDo aplikacija, kupnjom na kiosku)
  4.  potvrde internet bankarstva o produljenju mjesečnih parkirnih pretplata, molimo dostaviti na blagajna.parkiralista@rijeka-plus.hr
  5. Detaljne upute i najčešća pitanja korisnika možete pronaći na linku: https://rijeka-plus.hr/mwp/cesta-pitanja/
  6. Služba za korisnike dostupna je od 8-16 sati na 051 311 400, od ponedjeljka do petka. Izvan radnog vremena, molimo da nam se obratite s upitima na parkiralista@rijeka-plus.hr