PočetnaRijeka City Card

Rijeka City Card

Postojeći korisnici (fizičke osobe) registrirani u sustavu naplate parkiranja Rijeka plusa d.o.o. mogu kupiti komercijalne (tjedne i mjesečne parkirne karte), kao i cjelodnevne karte za parkiranje. Korisnici koji nisu registrirani u sustavu naplate parkiranja Rijeka plusa d.o.o. mogu kupiti cjelodnevne karte za otvorena parkirališta. Da bi se kupila neka od prethodno navedenih parkirnih karata korisnik se mora registrirati na web stranici  https://www.rijekacitycard.hr/hr, te će nakon registracije korisniku prikazati dostupni artikli.

Kupnja za korisnika je brza i jednostavna.