PočetnaNovostiOdržan radni sastanak predstavnika grada, MUP-a i Rijeka plusa na temu sigurnosti u prometu

Održan radni sastanak predstavnika grada, MUP-a i Rijeka plusa na temu sigurnosti u prometu

Sigurnosna situacija u Rijeci generalno je ocijenjena vrlo dobrom, kao i suradnja Grada i MUP-a, rečeno je na sastanku dviju institucija. Sastanku su, uz predstavnike grada i MUP-a, prisustvovali i direktor Rijeka plusa Željko Smojver, Ana Tomljanović Voditeljica Odjela projektiranja i upravljanja prometom te Vedran kirasić, Voditelj Odjela prometne signalizacije.

Zaključeno je da, u velikim razvojnim aktivnostima koje se nalaze pred Rijekom, kao i u razvoju turizma, dodatan naglasak treba staviti na daljnje unaprjeđenje  kvalitetnog  i sveobuhvatnog sustava sigurnosti  koji će  suradnjom Policije, grada i mnogih drugih institucija, kao i samih građana, omogućiti da se održi visoka razina sigurnosti u gradu.

Osobito je istaknuta potreba još intenzivnije suradnje u provedbi zajedničkih aktivnosti nadzora poput neovlaštenih ulazaka vozilima u pješačku zonu, remećenja javnoga reda i mira, vandalizma i drugim sličnim pojavama. Dogovorena je uspostava radne skupine koja bi analizirala potrebe koje donose nove razvojne aktivnosti u gradu i definirala područja suradnje. Posebice se to odnosi na smart city projekte kao i tehničke sustave za kvalitetniju prevenciju i nadzor nad javnim i prometnim površinama u središtu grada.