PočetnaNovostiOdbor za promet Grada Rijeke posjetio Prometni centar

Odbor za promet Grada Rijeke posjetio Prometni centar

Odbor za promet Grada Rijeke posjetio je Prometni centar koji djeluje u sklopu Rijeka plusa. U djelokrugu Odbora za promet su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike u području pomorstva i veza, prometa i prometne infrastrukture u Gradu Rijeci. Na ovaj način članovi odbora, upoznali su se radom i funkcijama Prometnog centra koji postoji od 2003.godine, te je jedini te vrste u Hrvatskoj.

Prometni centar posjetili su Sabina Marov, predsjednica Odbora, te član Marijan Bačić i Ivona Juranov. Rad i funkciju Prometnog centra predstavila je Ana Tomljanović, voditeljica Odjela projektiranja i upravljanja prometom, osvrnuvši se na činjenicu da je u Centru kamerama pokriveno 62 raskrižja, kao i na činjenicu da se u radu koristi suvremena tehnologija, primjerice kamere postavljene na semaforske stupove, umjesto nekadašnjih detektorskih petlji koje su se polagale u kolnik.

Istraživanje prometa odnosi se na aktivnosti istraživanja i planiranja cestovnog prometa (prikupljanje podataka o prometu, analiza, balansiranje i planiranje mjera za unapređenje prometa) te projektiranje prometnih rješenja. Kroz aktivnosti praćenja prometne problematike prati se i analizira problematika iz područja cestovne infrastrukture, sustava signalizacije, sustava parkirališta, sustava javnog gradskog prijevoza, cestovnih terminala, željezničke infrastrukture, luke i lučke infrastrukture i zrakoplovne infrastrukture. U konstruktivnoj raspravi, članovi Odbora za promet dobili su informacije u stručnom dijelu o prometnoj problematici i projektiranja u prometu, te specifičnostima vezanima za konfiguraciju grada Rijeke koji je povezan dvama longitudinalnim pravcima.