PočetnaNovostiObjavljen natječaj za zakup poslovnog prostora na lokaciji Kantrida – Istarska 33

Objavljen natječaj za zakup poslovnog prostora na lokaciji Kantrida – Istarska 33

Na temelju Odluke Uprave Rijeka plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/III, br. UP 0001/22-162 od 28. rujna 2022. godine, objavljuje se slijedeći natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Istarska 33

Zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju i obvezuje se isti urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku, te se potpisom Ugovora o zakupu odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga. Poslovni prostor koji se daje u zakup sastoji se od prostora na terasi krova, prostora za razvod antenskih kablova, prostora ispod terase- krova za smještaj telekomunikacijskih uređaja, potrebnog prostora ili površina zida za smještaj vanjskih jedinica rashladnih uređaja, trase za prolaz instalacija, mjesta na koje će biti spojen odvod kondenzata, sveukupne površine 5 m2.

Cijeli tekst pročitajte na linku Tekst natječaja

Zakupnik je obvezan izgraditi vlastiti niskonaponski priključak.

Poslovni prostor može se razgledati u vremenu od 30.9. 2022.god. do 6.10. 2022.god. u vremenu od 8,00 do 13,00 sati, uz prethodnu najavu na tel. 051 / 445-353, (ured Uprave društva) ili na e-mail: uprava@rijeka-plus.hr

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom: NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA POD REDNIM BROJEM:1.

Pisanu ponudu treba predati do 7.10.2022. god. u sjedište Rijeka plus d.o.o. na adresi Blaža Polića 2/III, do 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Ponuda upućena poštom i zaprimljena nakon 12,00 sati istog dana, neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda održati će se istoga dana u 12,15 sati, u sjedištu Rijeka plus d.o.o. i neće biti javno. Ponuda koja ne sadrži sve naznačeno neće se razmatrati.