PočetnaNovostiTržnica – poziv na prikupljanje ponuda za prigodnu prodaju rasada cvijeća i povrća

Tržnica – poziv na prikupljanje ponuda za prigodnu prodaju rasada cvijeća i povrća

Obavještavamo fizičke i pravne osobe o organizaciji prigodne prodaje rasada cvijeća i povrća, te prikupljamo ponude za zakup prodajnih mjesta.

Prigodna prodaja obavljat će se u Verdievoj ulici – istočno od 01.03. do 30.06.2018. godine.

Lokacija za koju se prikupljaju ponude:

CENTRALNA TRŽNICA – VERDIEVA ULICA (ISTOČNI DIO)

1. Red A – prodajno mjesto koje čini drveni stol od cca. 2m – od broja 1 do broja 9

2. Red B – prodajno mjesto koje čini drveni stol od cca. 2m – od broja 1 do broja 10

3. Red C – prodajno mjesto koje čini drveni stol od cca. 2m – od broja 1 do broja 6

skica – prigodna prodaja

a/ Početna cijena mjesečnog zakupa jednog prodajnog mjesta iznosi 1.760,00 kuna.
PDV nije uračunat u cijenu.

b/ Svaki ponuđač može se natjecati za neograničeni broj prodajnih mjesta te je u svojoj ponudi dužan navesti koliko je prodajnih mjesta zainteresiran uzeti u zakup ako natječajem ostvari tu mogućnost.

c/ Ako ponuđač za isto prodajno mjesto dostavi više ponuda sa različitim iznosima zakupa, uvažit će se samo najviša ponuda.

d/ U pismenoj ponudi ponuđač je obavezan:
• navesti točan naziv i adresu te broj telefona ili mobitela,
• jasno naznačiti red i broj prodajnog mjesta za koji se ponuda daje,
• navesti iznos zakupa koji se nudi za svako prodajno mjesto.
Uz pismenu ponudu svaki je ponuđač obavezan priložiti: presliku rješenja Trgovačkog suda o registraciji poduzeća ili presliku obrtnice ili presliku Rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih proizvođača te presliku osobne iskaznice direktora poduzeća, vlasnika obrta ili nositelja poljoprivrednog gospodarstva.
NEPOTPUNE PONUDE NEĆE SE UVAŽITI !

e/ Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda-prigodna prodaja rasada 2018. – NE OTVARATI“ do 15.02.2018. godine:

– osobno na adresu RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Riva boduli 3/II, Služba tržnica,
– poštom preporučeno na adresu RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Školjić 15, n/p Služba tržnica.

f/ Skica smještaja prodajnih mjesta može se preuzeti kod radnika Službe tržnica društva RIJEKA plus d.o.o. na sjevernom ulazu u ribarnicu ili u uredu Službe tržnica na adresi Riva boduli 3/II.

g/ O rezultatima natječaja obavijestit ćemo Vas 21.02.2018. godine.

h/ Ponuđači koji ostvare prioritet za zakup prodajnog ili prodajnih mjesta obvezni su istog dana odlučiti koja će prodajna mjesta zakupiti te odmah izvršiti uplatu ponuđenog iznosa zakupa uvećanog za 25% PDV-a. Osim uplate mjesečnog zakupa svaki je ponuđač dužan uplatiti iznos od 1.000,00 kuna za svako prodajno mjesto kao osiguranje da će se pridržavati niže navedenih obveza tijekom i po završetku prigodne prodaje.
Neizvršavanje obveze iz prethodnog stavka ove obavijesti istoga dana smatrat će se odustajanjem od zakupa prodajnog-ih mjesta, te će se ta mjesta ponuditi slijedećem ponuđaču sa prioritetne liste.

Sve informacije o ovoj obavijesti možete zatražiti na telefon, 091/1213-444 ili 051/213-851.

Napomene:
1. Prodaju mogu obavljati samo registrirana poduzeća, obrti i poljoprivredni proizvođači.
2. Prodaja se može obavljati samo unutar dozvoljene zakupljene površine i na prodajnim mjestima utvrđenim skicom.
3. Zabranjeno je korištenje nogostupa do stambene zgrade i parka u svrhu prodaje, izlaganja ili skladištenja cvijeća te parkiranje vozila za dostavu robe i sl.
4. Korisnicima koji se neće pridržavati navedenih obveza zabranit ćemo pravo daljnje prodaje.
5. Svi korisnici dužni su sav otpad odnositi u press kontejner smješten kraj ribarnice te po završetku dnevne prodaje prostor na kojem je obavljana prodaja ostaviti čistim.

RIJEKA plus d.o.o.
Služba tržnica