PočetnaNovostiSlužba za korisnike dana 28.09.2023. radi do 15:00 sati

Služba za korisnike dana 28.09.2023. radi do 15:00 sati

Obavještavamo korisnike da Služba za korisnike TD Rijeka plus d.o.o. (051 311 401) dana 28.09.2023. iznimno radi do 15:00 sati.