PočetnaNovostiRijeka plus donio mjere pomoći zakupnicima za svibanj 2021.godine

Rijeka plus donio mjere pomoći zakupnicima za svibanj 2021.godine

Zbog trajanja pandemije uzrokovane virusom COVID-19, a u svrhu pomoći poduzetnicima svim zakupnicima za prostore kojima upravlja Rijeka plus d.o.o. Rijeka, umanjuje se plaćanje zakupnine za svibanj 2021.godine, sukladno sljedećim kriterijima:

  1. Zakupcima sa padom prometa od 40-60% odobrit će se za umanjenje zakupnine za 30%,
  2. Zakupcima sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se na sljedeći način:

  • da se promet za svibanj 2021.g.  za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje s veljačom 2020.g. (koji mjesec prethodi pandemiji koronavirusa)
  • Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020.g., dostavljaju podatak o  ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine
  • zakupnici poslovnih prostora koji su započeli s obavljanjem djelatnosti u studenom ili prosincu 2020.godine, odnosno u siječnju, veljači, ožujku, travnju ili svibnju 2021.godine, te ne mogu dostaviti podatke koji bi se koristili kao usporedni podaci za utvrđivanje pada prometa, te posljedično priznavanje umanjenja zakupnine za mjesec svibanj 2021.g., odobrava se umanjenje zakupnine za svibanj 2021.g. u 20%-tnom iznosu bez podnošenja zahtjeva

Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje zakupnine za svibanj 2021.g., moraju se dostaviti na  niže priloženom on line obrascu, od 17.-25. lipnja 2021. godine. Zahtjevi i priložena dokumentacija moraju biti ovjereni potpisom i pečatom.

  1. zahtjev za umanjenje za svibanj 2021.godine : obrazac umanjenje zakupnine za svibanj 2021

Zahtjevi se mogu dostaviti elektroničkom poštom info@rijeka-plus.hr,  ili putem pošte na adresu Rijeka Plus d.o.o, Blaža Polića 2/III Rijeka.