PočetnaNovostiRijeka plus donio mjere pomoći – umanjuje se cijena zakupnine za ožujak 2021.g.

Rijeka plus donio mjere pomoći – umanjuje se cijena zakupnine za ožujak 2021.g.

Zbog daljnjeg razvoja pandemije uzrokovane virusom COVID-19, a u svrhu pomoći poduzetnicima svim zakupnicima za prostore kojima upravlja Rijeka plus d.o.o. Rijeka, umanjuje se plaćanje zakupnine za ožujak 2021.godine, sukladno sljedećim kriterijima:

  1. Zakupcima sa padom prometa od 40-60% odobrit će se za umanjenje zakupnine za 30%,
  2. Zakupcima sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se na način da se promet za ožujak 2021.g.  za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje s veljačom 2020.g. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020.g., dostavljaju podatak o  ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine. Zakupnicima poslovnih prostora koji su započeli s obavljanjem djelatnosti u studenom ili prosincu 2020.g., odnosno u siječnju, veljači i ožujku 2021.g., te ne mogu dostaviti podatke koji bi se koristili kao usporedni podaci za utvrđivanje pada prometa, te posljedično priznavanje umanjenja zakupnine za ožujak 2021.g. odobrava se umanjenje za ožujak 2021.g. u iznosu od 20%, bez podnošenja zahtjeva.

Zahtjevi za mjesec ožujak 2021.g.  moraju se dostaviti na propisanim niže priloženim on line obrascima, zaključno do 30. travnja 2021. godine. Zahtjevi i priložena dokumentacija moraju biti ovjereni potpisom i pečatom.

  1. zahtjev za umanjenje za ožujak 2021.godine: ⇒ zahtjev za umanjenje zakupnine za ožujak 2021

Zahtjevi se mogu dostaviti elektroničkom poštom info@rijeka-plus.hr,  ili pošte na adresu Rijeka Plus d.o.o, Blaža Polića 2/III Rijeka.

Korisnici površina ugostiteljskih terasa oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje istih za ožujak 2021.godine