PočetnaNovostiPostupanje specijalnog vozila “pauk”

Postupanje specijalnog vozila “pauk”

U svrhu omogućavanja protočnosti prometa na području Grada Rijeke, kao i i svrhu spriječavanja nepropisno parkiranih vozila TD Rijeka plus d.o.o raspolaže s tri specijalna vozila “pauk”. Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, ukoliko ovlaštena osoba Prometnog redarstva ili policijski službenik MUP-a, utvrde prekršaj, specijalno vozilo “pauk” izlazi na lokaciju utvrdenog prekršaja te vrši premještanje nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila. Tako je dana 22.travnja 2022.g., specijalno vozilo “pauk” u krugu lokaliteta KBC Rijeka pristupilo premještanju nepropisno zaustavljenih vozila, koja su onemogućavala normalan tijek prometa ne samo osobnim vozilima već i interventnim ili sanitetskim vozilima te vozilima koji prevoze najranjivije skupine, odnosno pacijente kojima je neodgodivo potrebna liječnička skrb. Do navedenog datuma, izdana su 334 naloga za premještanje, od čega je izvršeno 123 premještaja  te 75 pokušaja premještanja vozila. Pokušaj premještanja odnosi se na činjenicu da je specijalno vozilo “pauk” došlo na lokaciju prekršaja, ali zbog tehničkih uvjeta nije moglo izvršiti premještanje (veličina vozila, način parkiranja vozila, blizina prepreke i slično). Zaključno, već sama izdana naredba o premještanju vozila smatra se pokušajem premještanja.