PočetnaNovostiPočinju radovi na sanaciji asfalta i kolnika na područjima Mjesnih odbora Zamet i Kantrida

Počinju radovi na sanaciji asfalta i kolnika na područjima Mjesnih odbora Zamet i Kantrida

Ovim putem obavještavamo javnost da će dana 2.11.2022.godine početi radovi na sanaciji asfalta na raskrižju Ulica Avelina Turka, Mirka Jengića i Ivana Zavidića, te radovi na sanaciji asfalta na raskrižju Ulica Milutina Bataje , Mirka Jengića i Bože Vidasa. Planirano trajanje radova na području Mjesnog odbora Zamet je 10 dana, ovisno o vremenskim uvjetima.

Dan kasnije, 3.11.2022. godine počinju radovi na sanaciji kolnika i nogostupa od kbr. 30 u Ulici Vere Bratonje do kbr. 24 u Bujskoj ulici na području Mjesnog odbora Kantrida. Planirano trajanje radova je 10 dana ovisno o vremenskim uvjetima.