PočetnaNovostiOd dana 7. prosinca 2023.g. zbog izvođenja radova zatvara se Ulica Tome Strižića

Od dana 7. prosinca 2023.g. zbog izvođenja radova zatvara se Ulica Tome Strižića

Prometni centar grada Rijeke obavještava javnost kako zbog izvođenja radova na ugradnji dilatacijske lire u sklopu izgradnje toplovodnog sustava grijanja grada Rijeke – spoj Toplana Gornja Vežica – Toplana Vojak, izvođenja radova na poboljšanju vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije te radova na izgradnji kružnog raskrižja Tome Strižića – Vjekoslava Dukića od dana 07. prosinca 2023. godine biti će uspostavljena privremena regulacija prometa. Navedena privremena regulacija prometa biti će na snazi do dana 29. veljače 2024. godine.

Ulica Tome Strižića na dijelu od raskrižja sa Ulicom Vjekoslava Dukića do raskrižja sa Ulicom Kačjak zatvara za sav promet, osim za vozila gradilišta i povremeno za potrebe stanara.

U nastavku detaljni obilazni pravci za pojedine smjerove:

  • smjer G.Vežica, Draga – Bolnica Sušak, Kampus

D404 → Dr Zdravka Kučića, Sv Ana, Kačjak, Braće Ružića, Ivana Matrljana (→ Kampus, Bolnica)

Ova trasa obuhvaća prilaze odredištima Bolnice i Kampus iz istočnih ishodišta uključivo A6 i A7.

  • smjer G.Vežica, Draga – Trsat, Centar

Sv Ana, Dr Zdravka Kučića (D404 → Centar), Brdo, Kvaternikova (→ Centar, i za BUS linije),

Krimeja, šet. Joakima Rakovca (→ Trsat).

Očekuje se za smjer Centar pretežno korištenje trase D404 (preko čvorišta Draga) zbog čega je uvedena zabrana lijevih skretanja iz ulice Brdo. BUS linije će i nastavno koristiti trasu kroz Kumičićevu ulicu.

  • smjer Trsat, Kampus, Bolnica Sušak – G.Vežica, Draga

M. Kontuša, Kvaternikova, Brdo, Dr Z. Kučića, F. Belulovića (G. Vežica), Sv Ana (→ Draga)

Prilaz na ulicu M. Kontuša ostvariv je sa Krautzekove (Sveučilišna avenija) i ulice T. Strižića.

  • smjer Centar – Bolnica Sušak, Kampus

Kumičićeva, Mihanovićeva, Marohnićeva, Drage Šćitara, Fra Serafina Schoena, Slavka

Krautzeka, Sveučilišna avenija, Radmile Matejčić – Vjekoslava Dukića

  • smjer Centar – G.Vežica, Draga

Kumičićeva, Kvaternkova, Brdo, Dr Z. Kučića, F. Belulovića (G. Vežica), Sv Ana (→ Draga)

Mole se sudionici prometa za strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije i korištenje navedenih obilaznih pravaca.