PočetnaNovostiObjavljen je javni natječaj za zakup poslovnih prostora na Srdočima i u sklopu javne garaže Kantrida

Objavljen je javni natječaj za zakup poslovnih prostora na Srdočima i u sklopu javne garaže Kantrida

Na temelju članka 6. st.1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN broj 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke Uprave RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/III, br. UP 0001/24 – 2 od ­­­­­9. siječnja 2023. godine, objavljuje se slijedeći

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NA LOKACIJI MIROSLAVA KRLEŽE 4  I POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ GARAŽI  KANTRIDA

PROVOĐENJEM  USMENOG NADMETANJA  (LICITACIJA)

  1. PREDMET ZAKUPA

Predmet zakupa su poslovni prostori koji se nalaze u poslovnoj zgradi u Rijeci, Ulici Miroslava Krleže 4, izgrađenoj na k.č.1809/3, i upisanoj u z.k.ul. br. 3119, k.o. Srdoči, kao i poslovnog prostora u javnoj garaži Kantrida u Rijeci, lstarska 33, koja je izgrađena na k.č.br.1741/6 i upisana u z.k.ul.br. 3424, k.o. Zamet, kako slijedi:

Redni broj

Poslovni prostor

Djelatnost

Početna jedinična zakupnina po m2 (bez PDV-a)

Početna ukupna zakupnina (bez PDV-a)

Jamčevina/Tri mjesečne zakupnine

(s PDV-om)

Trajanje zakupa

(godina)

Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora

Datum i vrijeme održavanja licitacije

Adresa, površina

Područje

Djelatnost i šifra NKD

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

Miroslava Krleže 4

1.kat K3, 24,00 m2

N

SAMO ZA:

82 – Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale pomoćne djelatnosti

6,00 €

144,00 €

540,00 €

5

­­­15.1.2024.

od 10:00 h

do 13:00 h

23.1.24 u

11:00 sati

2

Miroslava Krleže 4    1.kat K13, 26,50 m2

N

SAMO ZA:

82 – Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale pomoćne djelatnosti

6,00 €

159,00 €

596,25 €

5

15.1.2024.

od 10:00 h

do 13:00 h

23.1.24 u

11:30 sati

3

Miroslava Krleže 4 1.kat K12, 19,00 m2

N

SAMO ZA:

82 – Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale pomoćne djelatnosti

6,00 €

114,00 €

427,50 €

5

15.1.2024.

od 10:00 h

do 13:00 h

23.1.24.u

12:00 sati

4

Istarska bb/

5 m2

J

SAMO ZA:

61 – Telekomunikacije

60,00 €

300,00 €

1.368,75 €

do 30.06.2027.

­­­15.1.2024.

od 10:00 h

do 13:00 h

23.1.24 u

12:30 sati

                         

 

 Poslovni prostor pod rednim brojem 1, ukupne površine 24,00 m2, nalazi se na 1.katu poslovne zgrade Srdoči, ulica Miroslava Krleže 4 pod oznakom K3.Energetski certifikat za predmetni prostor posjeduje razred C.

Poslovni prostor pod rednim brojem 2 ukupne površine 26,50 m2, nalazi se na 1.katu poslovne zgrade Srdoči, ulica Miroslava Krleže 4 pod oznakom K13.Energetski certifikat za predmetni prostor posjeduje razred C i E.

 Poslovni prostor pod rednim brojem 3 ukupne površine 19,00 m2, nalazi se na 1.katu poslovne zgrade Srdoči, ulica Miroslava Krleže 4 pod oznakom K12.Energetski certifikat za predmetni prostor posjeduje razred B i D.

Poslovni prostor pod rednim brojem 4 nalazi se u Kompleksu dvoranskog plivališta na Kantridi, u sklopu javne garaže Kantrida,  a sastoji se od prostora na terasi krova, prostora za razvod antenskih kablova, prostora ispod terase/krova za smještaj telekomunikacijskih uređaja, potrebnog prostora ili površina zida za smještaj vanjskih jedinica rashladnih uređaja, trase za prolaz instalacija, mjesta na koje će biti spojen odvod kondenzata, sveukupne površine 5 m2. Zakupnik je obvezan izgraditi vlastiti niskonaponski priključak. Za vrijeme dok Zakupnik ne izgradi vlastiti niskonaponski priključak, mjesečno će plaćati utrošenu električnu energiju za rad elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u prostoru, temeljem očitanja potrošnje na kontrolnom brojilu. Energetski certifikat za predmetni prostor posjeduje razred B.

Predmetni poslovni prostori nisu slobodni od osoba i stvari.

 Niže pogledajte cijeli tekst natječaja, te pronađite potrebne obrasce za prijavu.

NATJEČAJ SRDOČI I KANTRIDA 01. 2024

OBRAZAC PRIJAVE KANTRIDA

OBRAZAC PRIJAVE SRDOČI

IZJAVE ZA NATJEČAJ