PočetnaNovostiObavijest o početku prigodne prodaje jelki na riječkoj tržnici

Obavijest o početku prigodne prodaje jelki na riječkoj tržnici

Obavještavamo Vas da će se prigodna prodaja jelki obavljati od 16. – 24.12.2017. godine na prostoru Verdijeve ulice, istočni dio (do kazališnog parka), na Centralnoj tržnici.
Prodaju jelki mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje imaju registrirano trgovačko društvo, obrt ili rješenje o upisu u registar proizvođača božićnih drvaca.
U prilogu ove obavijesti dostavlja se skica-Plan prodajnih prostora za prodaju jelki i obrazac za ponudu.

Ispunjenu ponudu potrebno je dostaviti poštom do 23.11.2017. godine na adresu RIJEKA plus d.o.o., Školjić 15 ili osobno na adresu RIJEKA plus d.o.o., Riva Boduli 3/2.

Uz ponudu je potrebno priložiti presliku rješenja o registraciji društva, obrta ili upisa u registar proizvođača božićnih drvaca i presliku osobne iskaznice direktora društva, vlasnika obrta ili proizvođača jelki.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja sve ponuditelje obavijestiti će se dana 28.11.2017. godine. Istog se dana svaki ponuđač mora odlučiti koje će prodajno mjesto, po prioritetnoj listi ponuda, uzeti u zakup te izvršiti uplatu ponuđenog iznosa zakupa i iznosa pologa od 1.000,00 kuna za svaki prodajni prostor kao osiguranje poštivanja svih obveza tijekom i po završetku prigodne prodaje.
Jedan ponuđač može zakupiti najviše (2) dva prodajna prostora. U slučaju da za neke prodajne prostore ne bude interesa isti se mogu dati u zakup i ponuđaču koji je već zakupio jedan ili dva prodajna prostora.

______________________________________________________________________

Ponuđači koji ostvare pravo zakupa prihvaćaju i obveze:
• da će jelke smjestiti samo unutar zakupljenog prostora,
• da će ostaviti slobodne prolaze do stambene zgrade i parka te iste neće koristiti za izlaganje, skladištenje i prodaju jelki,
• da neće jelke naslanjati na fasadu stambene zgrade i ogradu parka,
• da neće oštećivati podlogu – kamene ploče,
• da će za cijelo vrijeme trajanja prodaje poštivati odredbe Tržnog reda i ostale upute organizatora prigodne prodaje društva RIJEKA plus d.o.o.,
• da će na Badnjak – 24.12.2017. godine, u 15,00 sati završiti s prodajom, sve neprodane jelke i ostalu opremu odvesti s prostora Verdijeve ulice te prostor koji je korišten ostaviti čistim, a što će dežurni radnik društva RIJEKA plus d.o.o. očevidom utvrditi. U protivnom, uplaćeni polog će se aktivirati za plaćanje troška odvoza ostavljenog otpada i jelki.

Dovoženje jelki na prostor Verdijeve ulice počinje 15.12.2017. od 16,00 sati a dogovara se s radnicima RIJEKA plus d.o.o. na sljedeće kontakt brojeve telefona:
Telefon: 051 213 851, 099 33 22 020