PočetnaNovostiOBAVIJEST O RADOVIMA 24.05.2022.godine – Ulica Frana Kurelca

OBAVIJEST O RADOVIMA 24.05.2022.godine – Ulica Frana Kurelca

Dana 24.05.2022. od 22:00 sati počinju radovi kod Grand Hotela Bonavia, u Ulici Frana Kurelca, a trajati će do okončanja radova iskrcaja te noći.

Obzirom da je Ulica Frana Kurelca jednosmjerna i predstavlja ulaz na parkiralište Gomila, pristup zgradi PGŽ-a i ostalim pretežno poslovnim sadržajima, ulaz će se omogućiti preko ulice Slogin Kula.