PočetnaNabavaUsluga provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije

Usluga provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: PN-066/20

Rok za dostavu ponude: 20.08.2020. u 12:00 sati

Jednostavna nabava