PočetnaNabavaUSLUGA PROVEDBE OBVEZATNE (PREVENTIVNE) DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

USLUGA PROVEDBE OBVEZATNE (PREVENTIVNE) DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: PN-063/21

Rok za dostavu ponude: 27.09.2021. u 12:00 sati

Jednostavna nabava