PočetnaNabavaNAJAM APLIKATIVNE OPREME ZA NAPLATU I KONTROLU PARKIRALIŠNIH PRAVA

NAJAM APLIKATIVNE OPREME ZA NAPLATU I KONTROLU PARKIRALIŠNIH PRAVA

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: PN-010/21

Rok za dostavu ponude: 08.02.2021. u 12:00 sati

Jednostavna nabava