PočetnaNabavaGrupa 3 Održavanje podizno spustnih stupića (pilomata) na području Grada Rijeke tijekom 2024. godine – ponavljanje

Grupa 3 Održavanje podizno spustnih stupića (pilomata) na području Grada Rijeke tijekom 2024. godine – ponavljanje

Jednostavna nabava / Radovi
Evidencijski broj: PN-091/24

Rok za dostavu ponude: 27.03.2024. u 12:00 sati

Jednostavna nabava