PočetnaNabavaDobava i postava prometnih znakova, prometnih ogledala, te nadogradnja vibro traka na području grada Rijeke tijekom 2022. godine

Dobava i postava prometnih znakova, prometnih ogledala, te nadogradnja vibro traka na području grada Rijeke tijekom 2022. godine

Jednostavna nabava / Isporuka roba
Evidencijski broj: PN-134/22

Rok za dostavu ponude: 05.07.2022. u 12:00 sati

Jednostavna nabava