PočetnaNovostiLetci Rijeka plusa o parkiranju od sada dostupni na tri jezika

Letci Rijeka plusa o parkiranju od sada dostupni na tri jezika

Izuzetno dobra reakcija gostiju koji stižu u Rijeku, na prošlogodišnje letke o parkiranju koje je Rijeka plus izdao na engleskom jeziku, dobili su svoj nastavak. Naime, letci su od ožujka 2023.godine dostupni i na talijanskom i njemačkom jeziku.

Letci sadrže korisne informacije o parkiralištima, cijenama i načinima kupnje parkirnih karata, kao i QR kodove za sva najfrekventnija i najtraženija parkirališta Rijeka plusa. Posebice se to odnosi na garaže parkirališta koja se nalaze u blizini katamaranskog pristaništa, željezničkog i autobusnog kolodvora i samog centra grada. Gosti mogu pronaći i informacije o tjednim parkirnim kartama koje su najtraženije.

Letci se mogu naći na prodajnom mjestu Rijeka plusa na Jelačićevom trgu 3, u TIC-u grada Rijeke na Korzu, na recepciji integriranog hotela Molo longo na Žabici, u uredima Kvarner infa na Vratima Jadrana te u garaži Zagrad B. Intencija je Rijeka plusa na taj način dodatno podići razinu usluge za posjetitelje koje stižu u Rijeku, a budući da znamo da najveći broj gostiju stiže upravo osobnim automobilima.