PočetnaNovostiFoto: za sigurnost u prometu u 2022. godini Grad Rijeka i Rijeka plus investirali milijun eura

Foto: za sigurnost u prometu u 2022. godini Grad Rijeka i Rijeka plus investirali milijun eura

„Sigurnost svih sudionika u prometu naš je prioritet. Prijevoz nam svima treba, a treba nam i viša razina prometne kulture“ naglašavaju u Rijeka Plusu. U tom smjeru, te na inicijativu mjesnih odbora i prema njihovim planovima prioriteta, tokom 2022.godine Grad Rijeka i Rijeka plus realizirali su gotovo 200 projekata ukupne vrijednosti čak milijun eura.

Veći dio izdvojen je za sigurnost pješaka i prometnu regulaciju, kao što su primjerice vidljiviji pješački prijelazi izvedeni u crvenoj termoplastici, svjetleća prometna signalizacija tzv. treptači, te ležeći policajci u blizini vrtića i škola, gdje gravitira posebno ugrožena skupina. U sklopu navedenih prioriteta, postavljeni su i zaštitni stupići ili su pak proširivani i nogostupi za pojačanu sigurnost pješaka, majki s dječjim kolicima ili osoba s invaliditetom.

Tako je naprimjer novi pješački prijelaz u Vukovarskoj ulici kraj Učeničkog doma Kvarner, izveden u crvenoj termoplastici, a isto je napravljeno i u Laginjinoj ulici. Kako bi se osiguralo sigurno kretanje pješaka, prošireni su i nogostupi na Drenovi, Vežici i Krimeji, a na velikom broju lokacija postavljeni su i zaštitni stupići. Osim toga, kao efikasan način smirivanja prometa, postavljeni su na nekoliko lokacija i ležeći policajci, koji se u pravilu postavljaju pored javnih objekata i prostora poput vrtića i škola te dječjih igrališta. Ukupno je tako u ovoj godini realizirao gotovo 200 projekata prema prioritetima mjesnih odbora, ukupne vrijednosti milijun eura!

Od 2017. do danas u prosjeku na cestama grada Rijeke mjesečno prometuje sve više automobila, čak njih oko 365.000. Alternativni načini prijevoza svakako su već prisutni, a pri tom mislimo na električne romobile koji su se i u samom gradu Rijeci pokazali kao jako dobro prihvaćeni i korišten način prijevoza. No, kako su i oni dio prometa, i kako i za njihovo korištenje treba poštivati pravila i misliti na sigurnost u prometu, na državnoj je razini nedavno došlo i do izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s istim ciljem – sigurnost u prometu i odgovorno ponašanje.

Alternativni načini prijevoza jesu budućnost, a budućnost koja je već s nama su i digitalne platforme, pa je dio investicija predviđen i za najmodernija parkirališna rješenja za nadzor i upravljanje parkiralištima. Tako će se u skorije vrijeme nove automatske blagajne naći na lokaciji parkirališta Delta, tu je i najsuvremeniji LPR sistem prepoznavanja tablica, a korisnike uskoro čekaju i digitalni parkirni automati na kojima će se parkirne karte kupovati isključivo bankovnim karticama. Rijeka Plus širi i digitalne user friendly kanale kupnje parkirnih karata – osim kupnje na automatima i kioscima, te  sms porukom, parkirne se karte lako i jednostavno  kupuju bmove i Keks pay aplikacijom, te putem  webshopa Rijeka city card. Novost je i automatsko slanje sms poruke pretplatnicima pri isteku mjesečnih karata.

Ovogodišnjom prodajom udjela za gradnju kompleksa Žabica, Rijeka dobiva i investitora u autobusni kolodvor s podzemnom garažom s dodatnih 800 parkirnih mjesta u samom centru grada. Ove je godine izrađen i projekt za nadogradnju parkirališta Podpinjol te stvaranje dodatnih parkirnih mjesta i na ovoj frekventnoj lokaciji, a u tijeku je i izrada projekta za izgradnju garaže na lokaciji Krimeja.

Dvadesetak stručnih i iskusnih inženjera prometa i građevine, kao i ostalih visokoobrazovnih kadrova Rijeka Plusa svakodnevno rade na problematici pristigloj od mjesnih odbora i građana, razrađujući integrirana rješenja u cilju povećanja reda i sigurnosti u prometu, i pružanja što kvalitetnije usluge.

Regulacija prometa, sigurnost i red, svakako su veliki prioritet za naš grad, koji ponosno nosi titulu pametnog grada u Hrvatskoj. Uz prvi i jedini Prometni centar u cijeloj državi već 20 godina, na tome se radi konstantno i u suradnji sa svim nadležnim službama.