PočetnaNovostiOd 9.-13.12. ulaz u ulicu Riva Boduli moguć kroz parking na Rivi

Od 9.-13.12. ulaz u ulicu Riva Boduli moguć kroz parking na Rivi

Obavještavamo građane, kako u sklopu radova na sanaciji kolosijeka u ulici Ivana Zajca u Rijeci, počinje faza radova u križanju s ulicom Riva Boduli. Na snazi će biti privremena regulacija prometa.

Predviđeno trajanje radova je u razdoblju od 09. do 13. prosinca, i to u vremenu od 17:00 do 05:00 sati, kada će križanje spomenutih ulica biti zatvoreno u cijelosti. U ostalo vrijeme, promet će se odvijati na polovici kolnika, predviđeno do 15.prosinca 2016.

U vrijeme zatvaranja križanja, ulaz u ulicu Riva Boduli predviđen je kroz parkiralište na Rivi. Korisnik će na ulazu na parkiralište uzeti parkirnu kartu, te će prilikom izlaska pomoću iste karte otvarati rampu. Dozvoljeno vrijeme za prolaz je 10 minuta. Ukoliko se korisnik zadrži dulje, dužan je platiti cijenu sata prema navedenoj tarifi.

Od četvrtka 08. prosinca, 2016., počinju radovi na dijelu kolosijeka uz samu parkirališnu  rampu prije skretanja za Rivu Boduli. Taj će potez biti ograđen i označen, uz normalnu mogućnost skretanja.