PočetnaNovostiObavijestiPLAĆANJE PARKIRANJA RCC, KREDITNIM I DEBITNIM KARTICAMA

PLAĆANJE PARKIRANJA RCC, KREDITNIM I DEBITNIM KARTICAMA

Rijeka plus d.o.o obavještava sve korisnike kako se od četvrtka,  21.04.2016.  godine, može plaćati Rijeka City Card karticama i karticama Diners, Visa, Master, Maestro i to na parkiralištima:

Zatvorena parkirališta: Delta, Školjić, Rikard Benčić, Podpinjol, Gomila.

Garaže: Kantrida, Zagrad B.

Za plaćanje RCC karticama ( prepaid ili kreditna ) na navedenim parkiralištima  koristi se slijedeći cjenik:

-za prvi sat parkiranja te za parkiranje dulje od jednog sata, a više od 30 minuta u zadnjem satu parkiranja, naknada se plaća u cijelosti, za sve sate parkiranja, sukladno važećem Cjeniku,

-za parkiranje dulje od jednog sata, a do 30 minuta u zadnjem satu parkiranja, naknada se plaća u visini cijene sata za sve prethodne sate parkiranja i pola cijene zadnjeg sata,  sukladno važećem Cjeniku.

Za ostale kartice se primjenjuje važeći Cjenik