PočetnaNovostiZabrana parkiranja i prometovanja zbog izmještanja i neutralizacije mine

Zabrana parkiranja i prometovanja zbog izmještanja i neutralizacije mine

Obavještavamo javnost o zabrani parkiranja te zabrani i preusmjeravanju prometa nastavno na aktivnosti uklanjanja i neutralizacije protubrodske mine koja se planira dana 19. ožujka 2023. godine.

Zabrana parkiranja

U svrhu zaštite svoje imovine potrebno je motorna vozila privremeno premjestiti sa sljedećih lokacija:

  • Tržnica (Demetrova, Wenzelova, Zagrebačka, Verdieva, Riva Boduli, Matačićeva, Senjsko pristanište)
  • Ulice: Ivana Zajca, Zanonova, Splitska, Zadarska, Riva, Ciottina – južni ogranak
  • Parkirališta: Putnička obala, HŽ Žabica, Krešimirova (EX Graciani)

Vozila se mogu premjestiti na parkirališta Brajdica, Grobnička riva (Exportdrvo) te zatvoreno parkiralište (pod rampom) Delta, kao i na sva parkirališta koja ne spadaju u tzv. crvenu zonu najkasnije do dana 18. ožujka 2023. godine u19:00 sati.

Parkiralište Putnička obala biti će zatvoreno za korištenje dana 18. ožujka 2023. godine u19:00 sati.

Privremeno premještena vozila se moraju vratiti na parkirališta na kojima uobičajeno parkiraju nakon prestanka privremene regulacije prometa, odnosno zabrane parkiranja na navedenim lokacijama, a najkasnije do ponedjeljka, 20. ožujka 2023. godine u 06:00 sati.

Za sve potrebne informacije dostupan je kontakt broj 091/435-2507.

Zabrana i preusmjeravanje prometa

U nedjelju, 19. ožujka 2023. godine na području užeg centra grada uspostaviti će se zona zabrane prometa za sva vozila, a zabrana prometovanja stupa na snagu u subotu, 18. ožujka 2023. godine u 22:00 sata.

Promet će biti usmjeren sjevernim koridorom, odnosno ulicama Vinka Benca, Franje Čandeka, Vukovarska, Viktora Cara Emina, Fiorella la Guardije, Pomerio i Žrtava fašizma u smjeru zapad – istok.

Ulicama Školjić, Ivana Grohovca, Žrtava fašizma, Pomerio, Fiorella la Guardije, Viktora Cara Emina, Vukovarska u smjeru istok – zapad.

Zabrana prometovanja svih vozila na području užeg središta grada, omeđeno ulicama:

Krešimirova ulica, Trg Žabica, Ulica Riva, Ulica Riva Boduli, Demetrova ulica, Wenzelova ulica, Ulica Ivana Zajca, Ribarska ulica, Ulica Fiumara, Scarpina ulica, Adamićeva ulica, Jadranski trg te južni ogranak Ciottine ulice i Ulice Erazma Barčića.