PočetnaNovostiZa sigurnost na cestama ophodari prešli gotovo 10 000 kilometara i intervenirali 1100 puta!

Za sigurnost na cestama ophodari prešli gotovo 10 000 kilometara i intervenirali 1100 puta!

Situacije u prometu nepredvidljive su, što znači da ne poznaju radno vrijeme, praznike, blagdane, niti vremenske prilike, Baš kao ni ophodari Rijeka Plusa koji su u prvih osam mjeseci ove godine prešli čak9949 kilometarai imali preko 1100 intervencija unutar 350 kilometara gradskih prometnica na području grada Rijeke koji spadaju podnerazvrstane ceste, a za koje TD Rijeka plus d.o.o. ima ingerenciju.

Ophodari su spremni sjesti u vozilo i intervenirati u bilo koje doba, biti na usluzi građanima, brzo i efikasno reagirati na eventualnu ugrozu na gradskim prometnicama, upravljati cestovnom imovinom, i otklanjati sve što može biti potencijalna opasnost za promet. Bilo da je riječ o kamenju ili lišću koje treba ukloniti, ili o udarnoj rupi koju je potrebno sanirati ophodarska služba intervencije obavlja na dnevnoj bazi. Obzirom da je osnovna svrha ophodnje cesta osiguranje sigurnosti prometovanja, u vozilu ophodara naći će se sve potrebno za popravke i manje radove.

TD Rijeka plus d.o.o. je u svrhu kvalitetnijeg i bržeg nadzora na prometnicama, početkom godine nabavilo svoje ophodarsko vozilo opremljeno suvremenom digitalnom opremom, kako bi mogla što promptnije reagirati u slučajevima koji to zahtijevaju.