PočetnaNovostiUputa o pravilnom plaćanju uplatnica za izdane dnevne parkirne karte

Uputa o pravilnom plaćanju uplatnica za izdane dnevne parkirne karte

Molimo korisnike da prilikom plaćanja uplatnica za dnevne parkirne karte,  slijede niže navedene upute prilikom plaćanja istih, a u svrhu ispravne financijske provedbe uplata:

Niže pogledajte primjer ispunjene uplatnice za izdanu dnevnu parkirnu kartu br 200169415:

Uplatnica DPK

UPIŠITE OBVEZNO SVE TRAŽENE PODATKE:

    • PLATITELJ: Ime i prezime vlasnika vozila,
    • IBAN PRIMATELJA: HR53 2340009 1110724353 (PBZ)
    • POZIV NA BROJ: 140054- i poziv na broj sa dnevne parkirne karte
    • OPIS PLAĆANJA: DNEVNA PARKIRNA KARTA, 140054-poziv na broj sa dnevne parkirne karte

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite pismeno na mail adresu parkiralista@rijeka-plus.hr ili na telefon 051 311 400

Hvala na suradnji.