PočetnaNovostiDetaljno očišćena gradska parkirališta i garaže

Detaljno očišćena gradska parkirališta i garaže

S ciljem podizanja kvalitete usluga na višu razinu Rijeka plus kontinuirano ulaže napore da parkirališta budu čista i uredna kako bi korisnici bili zadovoljni pruženom uslugom. Tako je detaljno  očišćeno parkiralište u Krešimirovoj (ex Graciani), a u narednim danima u očišćena su i parkirališta Brajdica i Školjić kod bazena, kao i garaža u Ciottinoj ulici.

Podsjetimo, krajem rujna KD Čistoća, Grad Rijeka i Rijeka plus,  poduzeli su veliku jesensku akciju čišćenja, u sklopu koje je tijekom desetak dana pokupljen nepropisno odložen otpad na području grada uključujući i parkirališta. Akcijom su očišćene i uređene zona na kojima neodgovorni pojedinci nepropisno odlažu krupni otpad i time nagrđuju izgled grada, ali i očišćena parkirališta kao prostori koji se vrlo intenzivno koriste.

Koristimo priliku apelirati na odgovornost svih građana kako bi osvijestiti činjenicu da grad može biti uredan onoliko koliko se svaki građanin trudi sudjelovati u njegovoj urednosti i čistoći.