PočetnaNovostiSprečavanje poplava počinje ljeti: na području Gornjeg Zameta grade se čak četiri nova upojna bunara

Sprečavanje poplava počinje ljeti: na području Gornjeg Zameta grade se čak četiri nova upojna bunara

Da mali projekti itekako imaju velike rezultate, pokazuju radovi koji se trenutno događaju na području mjesnog odbora Gornji Zamet.

Naime, na lokaciji Bože Starca Jurićeva upravo su u tijeku iskopi i gradnja upojnog bunara, koji će prilikom velikih oborina sprječavati plavljenje dvorišta kuća naših sugrađana. Riječ je o naselju koje je izrazito gusto naseljeno, a sama konfiguracija terena u vrijeme velikih kiša, dovodi do problema i plavljenja dvorišta privatnih kuća.

Upojni bunari izgraditi će se osim na postojećoj lokaciji, na dodatne tri lokacije, a važno je naglasiti kako je na prostoru Gornjeg Zameta već sagrađeno više od deset upojnih bunara, čime se znatno poboljšala kvaliteta života naših sugrađana. Upravo je ovo primjer kako se malim projektima može doći do velikih rezultata, i što je najvažnije do rezultata koji našim građanima poboljšavaju kvalitetu života. Ono što je najvažnije, ovakvi projekti pokazuju i odličnu sinergiju mjesnih odbora i TD Rijeka plus d.o.o. kao realizatora njihovih prioriteta.