PočetnaNovostiRijeka plus donio mjere pomoći za zakupnike za travanj 2021.godine

Rijeka plus donio mjere pomoći za zakupnike za travanj 2021.godine

Zbog daljnjeg razvoja pandemije uzrokovane virusom COVID-19, a u svrhu pomoći poduzetnicima svim zakupnicima za prostore kojima upravlja Rijeka plus d.o.o. Rijeka, umanjuje se plaćanje zakupnine za travanj 2021.godine, sukladno sljedećim kriterijima:

  1. Zakupcima sa padom prometa od 40-60% odobrit će se za umanjenje zakupnine za 30%,
  2. Zakupcima sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se na sljedeći način:

  • da se promet za travanj 2021.g.  za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje s veljačom 2020.g. (koji mjesec prethodi pandemiji koronavirusa)
  • Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020.g., dostavljaju podatak o  ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine.
  • Zakupnicima poslovnih prostora kojima je temeljem Odluke Stožera CZ RH od 09.travnja 2021.g., zabranjen rad u razdoblju od 12.-26.04.2021.g., a koji nisu obavljali djelatnost u referentnom razdoblju za dokazivanje pada prometa, odobrava se umanjenje zakupnine u visini od 100% za navedeno razdoblje, ukoliko podnesu zahtjev za oslobađanje od plaćanja zakupnine isključivo putem online obrasca s Izjavom da sukladno navedenoj Odluci nisu obavljali ugovorenu djelatnost u navedenom razdoblju
  • ukoliko zakupnici podnesu zahtjev za umanjenje zakupnine u visini od 100% za razdoblje od 12.-26.04.2021.g., ne mogu podnijeti zahtjev za umanjenje zakupnine za mjesec travanj pod točkama 1. i 2.
  • zakupnici poslovnih prostora koji su započeli s obavljanjem djelatnosti u studenom ili prosincu 2020.godine, odnosno u siječnju, veljači, ožujku ili travnju 2021.godine, te ne mogu dostaviti podatke koji bi se koristili kao usporedni podaci za utvrđivanje pada prometa, te posljedično priznavanje umanjenja zakupnine za mjesec travanj 2021.g., odobrava se umanjenje zakupnine za travanj 2021.g. u 20%-tnom iznosu bez podnošenja zahtjeva

Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje zakupnine za travanj 2021.g., kao i za ostvarivanje prava na oslobođenje zakupnine za razdoblju od 12.-26.04.2021.g. moraju se dostaviti na propisanim niže priloženim on line obrascima, od 20.-30. svibnja 2021. godine. Zahtjevi i priložena dokumentacija moraju biti ovjereni potpisom i pečatom.

  1. zahtjev za umanjenje za travanj 2021.godine: umanjenje zakupnine 04 2021
  2. zahtjev za oslobođenje zakupnine za razdoblje od 12.-26.travnja 2021.g.: djelomično oslobađanje 04 2021

Zahtjevi se mogu dostaviti elektroničkom poštom info@rijeka-plus.hr,  ili pošte na adresu Rijeka Plus d.o.o, Blaža Polića 2/III Rijeka.

Korisnici površina ugostiteljskih terasa oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje istih za travanj 2021.godine