PočetnaNovostiRijeka plus donio mjere pomoći zakupnicima za siječanj i veljaču 2021.godine

Rijeka plus donio mjere pomoći zakupnicima za siječanj i veljaču 2021.godine

Zbog daljnjeg razvoja pandemije uzrokovane virusom COVID-19, a u svrhu pomoći poduzetnicima svim zakupnicima za prostore kojima upravlja Rijeka plus d.o.o. Rijeka, umanjuje se plaćanje zakupnine za siječanj i veljaču 2021.godine sukladno sljedećim kriterijima:

  1. Zakupcima sa padom prometa od 40-60% odobrit će se za umanjenje zakupnine za 30%,
  2. Zakupcima sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se na način da se promet za siječanj i veljaču 2021.g., za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje s istim kalendarskim mjesecima 2019. godine. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. godini, u mjesecima koji su bili referentni za mjere umanjenja, dostavljaju podatak o  ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, koji mjesec prethodi pandemiji izazvanoj koronavirusom.

Zahtjevi za mjesece siječanj i veljaču 2021. godine moraju se dostaviti na propisanim niže priloženim on line obrascima, zaključno do 31. ožujka 2021. godine.

Zahtjevi i priložena dokumentacija moraju biti ovjereni potpisom i pečatom.

  1. za siječanj 2021.godine: ⇒ zahtjev-za-umanjenje-zakupnine-za-siječanj-2021
  2. za veljaču 2021.godine: ⇒  zahtjev-za-umanjenje-zakupnine-za-veljača-2021

Zahtjevi će se moći dostaviti elektroničkom poštom info@rijeka-plus.hr,  odnosno putem pošte na adresu Rijeka Plus d.o.o, Blaža Polića 2/III Rijeka.

Korisnici površina ugostiteljskih terasa oslobađaju od plaćanja naknade za korištenje istih u periodu od 1. siječnja 2021. godine do 28. veljače 2021.godine.