PočetnaNovostiRijeka plus d.o.o. dio Povjerenstva za izradu prometne studije šireg središta Rijeke

Rijeka plus d.o.o. dio Povjerenstva za izradu prometne studije šireg središta Rijeke

Promet u centru Rijeke u proteklih godinu-dvije odvija se uz dosta poteškoća zbog brojnih radova koji se izvode. Kako bi se u budućnosti problemi s odvijanjem prometa barem dijelom ublažili, gradonačelnik Marko Filipović odlučio je da se krene uskoro s izradom prometne studije šireg središta Rijeke.

“Razvoj prometne mreže grada Rijeke u proteklim godinama obilježeno je izgradnjom i puštanjem u promet novih cestovnih veza državnog i gradskog značaja te početkom realizacije autobusnog terminala s rekonstrukcijom pripadajuće prometne i komunalne infrastrukture. Radi sagledavanja odvijanja prometnih tokova u novim uvjetima na području gradskog središta, Grad Rijeka u suradnji s Hrvatskim cestama d.o.o. pristupa izradi Prometne studije šireg središta grada Rijeke. Svrha izrade Prometne studije je analiza današnjeg stanja i sagledavanje trenutnih količine prometa, provjera budućih prometnih tokova kao i utvrđivanje optimalnog i ekonomski najpovoljnijeg prometno-tehničkog rješenja odvijanja prometa.

Najpovoljnija prometno- tehnička rješenja

Prometna studija predstavljat će osnovu za analizu i podlogu za uređenje prometa na području šireg centra grada Rijeke.

Zadaća Povjerenstva je definirati predmet studije, model i tijek suradnje, financiranje i rokove za izradu, kao i ostala bitna međusobna prava i obveze u postupku izrade iste.

Zadaća Voditelja povjerenstva je sazivanje sastanaka i koordinacija rada članova Povjerenstva. Predlaže se da Povjerenstvo čine predstavnici Hrvatskih cesta d.o.o., Rijeka plusa d.o.o. i Grada Rijeke, u sljedećem sastavu:
1. Martin Abramović, Hrvatske ceste d.o.o. Rijeka,
2. Goran Rački, Hrvatske ceste d.o.o., Rijeka,
3. Ana Tomljanović, Voditeljica Odjela projektiranja i upravljanja prometom Rijeka plus d.o.o.,
4. Lorella Mekić, Grad Rijeka, (voditeljica Povjerenstva), Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo,
5. Lea Cuculić, Grad Rijeka, Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo,
6. Irena Mijaljević, Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet,
7. Andrea Bakarčić, Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet”, navodi se u zaključku kojeg je sredinom studenog donio Filipović.