PočetnaNovostiRezultati ankete: digitalni automati ocijenjeni odličnom ocjenom, najviše se koriste sms poruke za plaćanje parkiranja, predlaže se gradnja novih garaža

Rezultati ankete: digitalni automati ocijenjeni odličnom ocjenom, najviše se koriste sms poruke za plaćanje parkiranja, predlaže se gradnja novih garaža

Zahvaljujemo svim korisnicima usluga što su odvojili vrijeme, i ispunili anketu koja je bila dostupna na web stranicama Društva tjedan dana.

Nakon analize ankete, koju je ispunilo 592 korisnika, sa zadovoljstvom možemo reći kako je ukupna ocjena pružanja usluga 3/5, te nam je iznimno drago što su korisnici najvišom ocjenom 5 ocijenili nabavu novih digitalnih parkirnih automata. Anketu su najviše ispunjavali korisnici koji koriste parkirališta više puta tjedno, u dobnoj skupini od 25-45 godina, te su anketu najviše ispunile žene, dok je 39% korisnika visoke stručne spreme.

Vaši najčešći prijedlozi odnose se na proširenje zona naplate, gradnju novih garaža (klasičnih i montažnih), a isto tako želite i više parkirnih mjesta za obitelji, vidljivije označena parkirna mjesta, te uvođenje prepaid parkirnih karata, kao i povećanje cijena za smanjenje prometa u centru grada, kao i na probleme koje ima izazivaju nepropisno parkirana vozila.

Traži se prometna kultura i poštivanje prometnih propisa

Anketa je pokazala da čak 73% korisnika ne zna da Grad Rijeka ima jedini pametni prometni centar u Hrvatskoj, dok uglavnom znaju da je Rijeka plus društvo nadležno za održavanje nerazvrstanih cesta i realizaciju povećanja sigurnosti prometa na cestama, kao i izvršitelj svih prioriteta koja su odredili mjesni odbori. Također, čak 63,8% korisnika pogrešno misli da je Rijeka plus d.o.o. nadležan za nepropisno parkirana vozila. Važno je pojasniti kako nepropisno parkirana vozila spadaju u domenu Zakona o sigurnosti prometa ne cestama, za koje su nadležni prometno redarstvo ili prometna policija. Rijeka plus d.o.o. vrši uslugu premještanja vozila, kada od ovlaštenih osoba dobije naredbu za isto.

Također, korisnici su uglavnom upoznati da se Rijeka plusu mogu obratiti za manje sanacije ne cestama, za postavu prometnih ogledala, ili za ocrtavanje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. Korisnici su uglavnom upoznati kako je za postavu kamera nadležan MUP, kao i da se sa svojim prijedlozima mogu obratiti nadležnom mjesnom odboru.

TD Rijeka plus d.o.o. svakako će nastaviti s edukacijom korisnika o nadležnostima iz domene društva, kao što je to činio do sada. Vrlo je važno istaknuti kako će nam rezultati ankete poslužiti kako bismo dalje podizali uslugu na viši nivo. Također, što su korisnici educiraniji i poznaju djelatnost društva, brže se i operativnije rješavaju svi potencijalni problemi.

Ono što su korisnici kategorički osudili jesu nepropisno parkirana vozila i vozačka nekultura, te su u svojim prijedlozima istaknuli potrebu za redom u prometu, kao i sigurnost za svih u prometu, posebice pješaka.