PočetnaNovostiDana 24.srpnja počinju radovi u Ulici Giuseppea Carabina

Dana 24.srpnja počinju radovi u Ulici Giuseppea Carabina

Obavještavamo javnost kako će dana 24. srpnja 2023. godine započeti radovi na sanaciji kolnika u Ulici Giuseppea Carabina (od raskrižja s Ivekovićevom ulicom). Predviđeno trajanje radova je tri dana, ovisno o vremenskim prilikama.

Na predmetnoj dionici promet će se odvijati uspostavljenom privremenom prometnom regulacijom (korištenjem semafora), te se mole sudionici u prometu na poštivanje iste.