PočetnaNovostiProvedeno pripajanje Rijeka prometa d.d. Trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o.

Provedeno pripajanje Rijeka prometa d.d. Trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o.

Ovim putem obavještavamo javnost kako je dana 11.siječnja 2022.g. provedena statusna promjena na Trgovačkom sudu u Rijeci, čime je Rijeka promet d.d. i službeno pripojen TD Rijeka plus d.o.o. Spomenuto Trgovačko društvo postaje i univerzalni pravni slijednik pripojenog društva.

O navedenom pripajanju odluku je donijelo i Gradsko vijeće grada Rijeke dana 30.studenog 2021.g. Važno je napomenuti da se navedenim pripajanjem cjelokupna imovina trgovačkog društva Rijeka promet d.d. te sva njegova prava i obveze prenose u cijelosti na trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o., a svi će radnici zadržati sva prava i obveze koje su imali.

Novom organizacijom, čvrsto vjerujemo, povećat će se transparentnost poslovanja, i otvoriti prostor za daljnje poboljšanje poslovnih procesa i komercijalnih usluga.

Rješenje Trgovačkog suda o pripajanju