PočetnaNovostiPromjena naziva paydo aplikacije

Promjena naziva paydo aplikacije

Obavještavamo korisnike Paydo aplikacije kako je došlo do promjene imena, te se aplikacija sada zove bmove

Osim naziva sve ostale funkcionalnosti aplikacije ostaju nepromijenjene.