PočetnaNovostiPrikupljanje ponuda za zakup prodajnih mjesta – prodaja rasada cvijeća i povrća

Prikupljanje ponuda za zakup prodajnih mjesta – prodaja rasada cvijeća i povrća

Obavještavamo fizičke i pravne osobe da organiziramo prigodnu prodaju rasada cvijeća i povrća te prikupljamo ponude za zakup prodajnih mjesta.

Prigodna prodaja obavljat će se u Verdievoj ulici – istočno, od 01.04. do 30.06.2018. godine.

Lokacija za koju se prikupljaju ponude:

CENTRALNA TRŽNICA – VERDIEVA ULICA (ISTOČNI DIO)

1. Red A – prodajno mjesto koje čini drveni stol od cca. 2m – broj 3, 6, 7, 8, i 9

2. Red B – prodajno mjesto koje čini drveni stol od cca. 2m – broj 3, 8, 9 i 10

3. Red C – prodajno mjesto koje čini drveni stol od cca. 2m – broj 3 i 6

a) Početna cijena mjesečnog zakupa jednog prodajnog mjesta iznosi 1.760,00 kuna.
PDV nije uračunat u cijenu.

b) Svaki ponuđač može se natjecati za neograničeni broj prodajnih mjesta te je u svojoj ponudi dužan navesti koliko je prodajnih mjesta zainteresiran uzeti u zakup ako natječajem ostvari tu mogućnost.

c) Ako ponuđač za isto prodajno mjesto dostavi više ponuda sa različitim iznosima zakupa, uvažit će se samo najviša ponuda.

d) U pismenoj ponudi ponuđač je obavezan:
• navesti točan naziv i adresu te broj telefona ili mobitela,
• jasno naznačiti red i broj prodajnog mjesta za koji se ponuda daje,
• navesti iznos zakupa koji se nudi za svako prodajno mjesto.
Uz pismenu ponudu svaki je ponuđač obavezan priložiti: presliku rješenja Trgovačkog suda o registraciji poduzeća ili presliku obrtnice ili presliku Rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih proizvođača te presliku osobne iskaznice direktora poduzeća, vlasnika obrta ili nositelja poljoprivrednog gospodarstva.
NEPOTPUNE PONUDE NEĆE SE UVAŽITI !

e) Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda-prigodna prodaja rasada 2018. – NE OTVARATI“ do 26.03.2018. godine:

– osobno na adresu RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Riva boduli 3/II, Služba tržnica,
– poštom preporučeno na adresu RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Školjić 15, n/p Služba tržnica.

f) Skica smještaja prodajnih mjesta može se preuzeti kod radnika Službe tržnica društva RIJEKA plus d.o.o. na sjevernom ulazu u ribarnicu ili u uredu Službe tržnica na adresi Riva boduli 3/II.

g) O rezultatima natječaja obavijestit ćemo Vas 28.03.2018. godine.