PočetnaNovostiPoziv na dostavu ponuda – prigodna prodaja jelki

Poziv na dostavu ponuda – prigodna prodaja jelki

Obavještavamo Vas da će se prigodna prodaja jelki obavljati od 17.12.2018. – 24. 12. 2018. godine na prostoru Verdijeve ulice istočni dio (do Kazališnog parka) na Centralnoj tržnici.

Prodaju jelki mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje imaju registrirano poduzeće, obrt ili rješenje o upisu u registar proizvođača božićnih drvaca.

U prilogu obavijesti dostavljamo Vam skicu rasporeda prodajnih prostora i obrazac za ponudu.

Ispunjenu ponudu dostavite poštom ili osobno do 23.11.2018.g. do 16.00 sati, na adresu RIJEKA plus d.o.o., Školjić 15, Rijeka. Uz ponudu priložite presliku rješenja o registraciji poduzeća, obrta ili upisa u registar proizvođača božićnih drvaca i presliku osobne iskaznice direktora poduzeća, vlasnika obrta ili proizvođača jelki.

Nepotpune ponude nećemo uvažavati.

O rezultatu natječaja obavijestit ćemo Vas 28.11.2018. godine, telefonskim putem. Istog se dana svaki ponuđač mora odlučiti koje će prodajno mjesto, po prioritetnoj listi ponuda, uzeti u zakup te izvršiti uplatu ponuđenog zakupa (uvećan za 25% PDV-a) i iznosa od 2.000,00 kuna za svaki prodajni prostor, kao zalog za poštivanje svojih obveza tijekom i po završetku prigodne prodaje. Sa Ponuditeljima će se zaključiti Ugovor o privremenom korištenju prodajnog mjesta. Ukoliko Ponuditelj  ne zaključi Ugovor u roku do 05.12.2018. godine, smatrati će se da je odustao od svoje ponude, a uplaćeni iznos zakupa i zaloga će se zadržati.

Jedan ponuđač može zakupiti najviše (2) dva prodajna prostora. U slučaju da za neke prodajne prostore ne bude interesa isti se mogu dati u zakup i ponuđaču koji je već zakupio jedan ili dva prodajna prostora.

Ponuđači koji ostvare pravo zakupa prihvaćaju i obveze:

  • da će jelke smjestiti samo unutar zakupljenog prostora,
  • da će ostaviti slobodne prolaze do stambene zgrade i parka te iste neće koristiti za izlaganje, skladištenje i prodaju jelki,
  • da neće jelke naslanjati na fasadu stambene zgrade i ogradu parka,
  • da neće oštećivati podlogu – kamene ploče,
  • da će za cijelo vrijeme trajanja prodaje poštivati odredbe iz Tržnog reda i ostale upute organizatora prigodne prodaje,
  • da će na Badnjak – 24.12.2018. godine, u 15,oo sati završiti sa prodajom, sve neprodane jelke i ostalu opremu odvesti sa prostora Verdieve ulice te prostor koji je korišten ostaviti čistim, a što će dežurni radnik tržnice očevidom utvrditi. U protivnom, uplaćeni polog će se aktivirati za plaćanje troška odvoza ostavljenog otpada i jelki.

Dovoženje jelki na prostor Verdijeve  počinje 15.12.2018. od 16,oo sati, a dogovara se sa referentima naplate.    

Telefon 051 – 311-487, 311-424

091 – 121 31 75   dežurstvo

Ostali dokumenti:

Obrazac za zakup prodajnog mjesta za prodaju jelki u prosincu 2018. godine možete preuzeti ovdje

Prikaz prodajnih mjesta za prigodnu prodaju jelki možete pogledati u poveznici u nastavku ovdje

Rijeka plus d.o.o.