PočetnaNovostiPozivamo Vas na dostavu ponuda za prigodnu prodaju na tržnici uoči Svih svetih

Pozivamo Vas na dostavu ponuda za prigodnu prodaju na tržnici uoči Svih svetih

Ovim putem obavještavamo sve fizičke i pravne osobe da se organizira prigodna prodaja krizantema i ostalog cvijeća, svijeća i sličnih proizvoda povodom Dana mrtvih te se prikupljaju ponude za zakup prodajnih mjesta.

Prigodna prodaja obavljat će se u Verdievoj ulici – istočno, u periodu od  26.10. do 01.11.2018. godine.

Lokacija za koju se prikupljaju ponude:

CENTRALNA TRŽNICA – VERDIEVA ULICA ISTOČNI DIO

 1. Red A  – prodajno mjesto koje čini drveni stol od 2m –   od broja    1   do broja    12
 1. Red B  – prodajno mjesto koje čini drveni stol od 2m –   od broja    1    do broja   15
 1. Red C  – prodajno mjesto koje čini drveni stol od 2m –   od broja    1    do broja   15
 2. Red D  – prodajno mjesto koje čini drveni stol od 2m –   od broja    1    do broja   14

a/   Početna cijena zakupa jednog prodajnog mjesta – drvenog stola ( 2 m ) za cijelo vrijeme trajanja prigodne prodaje  iznosi  1.300,00  kuna.PDV nije uračunat u cijenu.

SKICU POGLEDAJTE OVDJE: Centralna tržnica – prigodna prodaja krizantema – 10.2018.

b/   Svaki ponuditelj može se natjecati za neograničeni broj prodajnih mjesta te je u svojoj ponudi dužan navesti koliko je prodajnih mjesta zainteresiran uzeti u zakup ako natječajem ostvari tu mogućnost.

c/   Ako ponuditelj za isto prodajno mjesto dostavi više ponuda sa različitim iznosima zakupa, uvažit će se samo najviša ponuda.

d/   U pismenoj ponudi ponuditelj je obavezan:

 • navesti točan naziv i adresu ponuditelja te broj telefona ili mobitela,
 • jasno naznačiti red i broj prodajnog mjesta za koji se ponuda daje,
 • navesti iznos zakupa koji se nudi za svako prodajno mjesto.

Uz pismenu ponudu svaki je ponuditelj obavezan priložiti: presliku rješenja Trgovačkog suda o registraciji poduzeća ili presliku obrtnice ili presliku Rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih proizvođača te presliku osobne iskaznice direktora poduzeća, vlasnika obrta ili nositelja poljoprivrednog gospodarstva.

NEPOTPUNE  PONUDE NEĆE SE UVAŽITI!

 e/   Pismene ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili poštom do 12.10. 2018. godine na adresu RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Školjić 15, Odjel prodaje i marketinga, s naznakom ” Ponuda – prigodna prodaja 10.2018.”

f/    Skica smještaja prodajnih mjesta nalazi se na ulazima u paviljone tržnice, te u kancelariji naplatne službe  – sjeverni ulaz u ribarnicu.

g/   Prioritetna lista  po prispjelim  ponudama za sve naznačene prodajne prostore bit će 17.10.2018. godine, a ponuđači koji ostvare prioritet za zakup prodajnih prostora obvezni su  istog dana  odlučiti koja će prodajna mjesta zakupiti te za ta mjesta odmah izvršiti uplatu ponuđenog iznosa zakupa uvećan za 25% PDV-a.

h/   Neizvršavanje obveze iz prethodnog stavka ove obavijesti istoga dana  smatrat će se odustajanjem od zakupa prodajnog-ih mjesta, te će se ta mjesta ponuditi slijedećem ponuđaču sa prioritetne liste.

i/    Rezervacije i uplate korištenja prodajnih mjesta koja nisu data u zakup putem natječaja obavljat će se  

      od  18.10.2017. godine,  od 8,oo satiu kancelariji službe dnevne naplate,  Zagrebačka ulica  – sjeverni ulaz u ribarnicu.

Sve informacije po ovoj obavijesti možete zatražiti na telefone 051 311 424, 311 487, svakim radnim danom od 8-16 sati.

Zahvaljujemo na sudjelovanju!

Napomene:

 1. Prodaju mogu obavljati samo registrirana poduzeća, obrti i poljoprivredni proizvođači.
 2. Ukoliko ponutitelj ima nepodmireno dugovanje prema RIJEKA plusu d.o.o. (tržnice),njegova

se ponuda neće uvažiti

 1. Prodaja se može obavljati samo unutar dozvoljene zakupljene površine i na prodajnim mjestima utvrđenim skicom.
 2. Zabranjeno je korištenje nogostupa do stambene zgrade i parka u svrhu prodaje, izlaganja ili skladištenja cvijeća te parkiranje vozila za dostavu robe i sl.
 3. Korisnicima koji se neće pridržavati navedenih obveza zabranit ćemo pravo daljnje prodaje.
 4. Svi korisnici dužni su sav otpad odnositi u press kontejner smješten kraj ribarnice te po završetku dnevne prodaje prostorna kojem je obavljana prodaja ostaviti čistim.